צו קיום צוואה

צו קיום צוואה – זהו צו המכריז כי הצוואה של אדם שנפטר הינה תקפה, ויש לפעול בהתאם לכתוב בה. במידה וקרוב אליכם נפטר והותיר אחריו צוואה, עליכם להתחיל בהליך של בקשה להוצאת צו קיום צוואה אל מול רשם הירושות הנמצא במחוז בו התגורר המנוח. תפקידו של רשם הירושות הוא לבחון את הבקשה לצו קיום צוואה, לבדוק האם קיימות התנגדויות לצו ולבחון את כשרותה של הצוואה. במידה ורשם הירושות בחן וקבע כי הצוואה תקינה, הוא יתן צו לקיום צוואה, על מנת להוציא את הצוואה לפועל בהתאם לרצונותיו של הנפטר.

צו קיום צוואה

אילו פרטים ו/או מסמכים עליי לצרף לבקשה להוצאת צו קיום צוואה

בבקשה יש לפרט את פרטי המבקש, פרטי המוריש, פרטי היורשים ופרטי הצוואה:

1. פרטי המבקש –
 יש לציין את שמו המלא של המבקש, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, המען להמצאת כתבי בית דין, מה העניין של המבקש בצו קיום צוואה, ובמידה והוא מיוצג ע"י עו"ד.

2. פרטי המוריש –
יש לציין את שמו המלא של המוריש, מספר תעודת זהות, מקום מושבו האחרון הכולל עיר מגורים בישראל, והמצב המשפחתי שלו בעת פטירתו (רווק, נשוי, אלמן או גרוש). יש לציין כי במידה והנפטר היה תושב מדינה זרה יש לציין את שם המדינה בה היה תושב בעת פטירתו. בנוסף, יש לציין את היום בו נפטר המוריש ולצרף תעודת פטירה.

3. פרטי היורשים –
כמו כן יש לציין את פרטי היורשים בטופס עצמו בהתאם לכתוב בצוואה. במצב בו יש שינוי לפני ו/או אחרי פטירת המוריש בקרב אחד מהיורשים (לדוגמה: אחד היורשים נפטר), יש לציין זאת בבקשה ולהוסיף את שמות ילדיהם או את יורשיהם של היורשים שנפטרו. במידה ואחד מהיורשים בעל קושי משפטי לרשת כגון: קטין, חסוי, יורש נעדר וכיוצ', יש לציין זאת בטופס הבקשה. יחד עם ציון שמות היורשים, על המבקש לשלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום בהם הוא מודיע להם כי הוא מגיש את הבקשה. בבקשה עצמה יש לצרף את האסמכתאות המוכיחות כי נשלחו הודעות ובמידה ולא נשלחו הודעות, יש לפרט את הסיבה לכך. לחילופין, ועל מנת לקצר הליכים, ניתן גם להגיש לרשם הירושות אישור חתום של היורשים כי הם מודעים לכך שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה.

4.פרטי הצוואה –
חייבים לציין באיזה סוג צוואה מדובר (צוואה בכתב, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה). בנוסף, יש לצרף לבקשה את הצוואה המקורית ובמקרים בהם הצוואה כבר מופקדת אצל רשם הירושות, יש לציין זאת בבקשה עצמה.

 מה קורה במצב בו הוגשה התנגדות לבקשה?

במצב בו הוגשה התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה, רשם הירושות אינו מוסמך לבחון את ההתנגדות ועליו להעביר את הבקשה יחד עם ההתנגדות, לבית המשפט לענייני משפחה. תפקידו של בית המשפט לענייני משפחה הוא לבחון את ההתנגדות לבקשה ולקבוע מיהם הזכאים לעיזבון בפועל. לפירוט אודות התנגדות לבקשה לצו קיום הצוואה ראו: התנגדות לצוואה.

 

במידה ואתם מעוניינים להגיש בקשה מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לצוואות וירושות!

משרדינו בעל ניסיון רב שנים ועורכי הדין במשרד יוכלו לסייע לכם בהגשת בקשה מקצועית להוצאת צו קיום צוואה, יחד עם האסמכתאות הנדרשות, כך שתוכלו לקבל את צו קיום הצוואה ובהתאם לכך את חלקכם בעיזבון, בדרך המהירה והיעילה ביותר.

 לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד מומחה צרו קשר כבר היום בטלפון:

09-8995871