צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הינו צו המכריז כי הצוואה של אדם שנפטר הינה תקפה, ויש לפעול קיום צוואהבהתאם לכתוב בה. במידה וקרוב אליכם נפטר והותיר אחריו צוואה, עליכם להתחיל בהליך של בקשה להוצאת צו קיום צוואה אל מול רשם הירושות הנמצא במחוז בו התגורר המנוח. תפקידו של רשם הירושות הוא לבחון את הבקשה לצו קיום צוואה, לבדוק האם קיימות התנגדויות לצו קיום צוואה ולבחון את כשרותה של הצוואה. במידה ורשם הירושות בחן וקבע כי הצוואה תקינה, הוא יתן צו לקיום צוואה, על מנת להוציא את הצוואה לפועל בהתאם לרצונותיו של הנפטר.

אילו פרטים ו/או מסמכים עליי לצרף לבקשה לצו קיום צוואה?

בבקשה לצו קיום צוואה יש לפרט את פרטי המבקש, פרטי המוריש, פרטי היורשים ופרטי הצוואה:

1. פרטי המבקש –
בבקשה לצו קיום צוואה יש לציין את שמו המלא של המבקש, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, המען להמצאת כתבי בית דין, מה העניין של המבקש בצו קיום צוואה, ובמידה והוא מיוצג ע”י עו”ד.

2. פרטי המוריש –
בבקשה לצו קיום צוואה יש לציין את שמו המלא של המוריש, מספר תעודת זהות, מקום מושבו האחרון הכולל עיר מגורים בישראל, והמצב המשפחתי שלו בעת פטירתו (רווק, נשוי, אלמן או גרוש). יש לציין כי במידה והנפטר היה תושב מדינה זרה יש לציין את שם המדינה בה היה תושב בעת פטירתו. בנוסף, יש לציין את היום בו נפטר המוריש ולצרף תעודת פטירה.

3. פרטי היורשים –
בבקשה לצו קיום צוואה יש לציין את פרטי היורשים בטופס עצמו בהתאם לכתוב בצוואה. במצב בו יש שינוי לפני ו/או אחרי פטירת המוריש בקרב אחד מהיורשים (לדוגמה: אחד היורשים נפטר), יש לציין זאת בבקשה לצו קיום צוואה ולהוסיף את שמות ילדיהם או את יורשיהם של היורשים שנפטרו. במידה ואחד מהיורשים בעל קושי משפטי לרשת כגון: קטין, חסוי, יורש נעדר וכיוצ’, יש לציין זאת בטופס הבקשה לקבלת צו קיום צוואה. יחד עם ציון שמות היורשים, על המבקש את הבקשה לצו קיום צוואה לשלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום בהם הוא מודיע להם כי הוא מגיש את הבקשה לצו קיום צוואה. בבקשה עצמה לצו קיום צוואה יש לצרף את האסמכתאות המוכיחות כי נשלחו הודעות ובמידה ולא נשלחו הודעות, יש לפרט את הסיבה לכך. לחילופין, ועל מנת לקצר הליכים, ניתן גם להגיש לרשם הירושות אישור חתום של היורשים כי הם מודעים לכך שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה.

4.פרטי הצוואה –
בבקשה לצו קיום צוואה יש לציין באיזה סוג צוואה מדובר (צוואה בכתב, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה). בנוסף, יש לצרף לבקשה לצו קיום צוואה את הצוואה המקורית ובמקרים בהם הצוואה כבר מופקדת אצל רשם הירושות, יש לציין זאת בבקשה עצמה לצו קיום צוואה.

 מה קורה במצב בו הוגשה התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה?

במצב בו הוגשה התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה, רשם הירושות אינו מוסמך לבחון את ההתנגדות ועליו להעביר את הבקשה לצו קיום צוואה יחד עם ההתנגדות, לבית המשפט לענייני משפחה. תפקידו של בית המשפט לענייני משפחה הוא לבחון את ההתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה ולקבוע מיהם הזכאים לעיזבון בפועל. לפירוט אודות התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה ראו: התנגדות לצוואה.

 

במידה ואתם מעוניינים להגיש בקשה לצו קיום צוואה מומלץ להתייעץ עם עו”ד מומחה לצוואות וירושות!

משרדינו בעל ניסיון רב שנים בהגשת בקשות לקבלת צו קיום צוואה ובכל הקשור בכך. עורכי הדין במשרד יוכלו לסייע לכם בהגשת בקשה מקצועית, יחד עם האסמכתאות הנדרשות, כך שתוכלו לקבל את צו קיום הצוואה ובהתאם לכך את חלקכם בעיזבון, בדרך המהירה והיעילה ביותר.

 לקביעת פגישת ייעוץ עם עו”ד מומחה להגשת בקשות לצו קיום צוואה – צרו קשר!