דרך עריכת צוואה בחיים

הגעתם להחלטה שהנכם מעוניינים לכתוב צוואה בחיים על מנת לשלוט על הטיפול הרפואי אותו אתם מעוניינים או לא מעוניינים לקבל במידה וחס וחלילה תגיעו למצב עריכת צוואה בחייםסופני. כעת הגיע השלב לממש את החלטתכם ולהבין האם אתם רשאים בכלל לבצע עריכת צוואה בחיים ומה כותבים בצוואה זו.

מי רשאי לבצע עריכת צוואה בחיים?

חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005, הינו החוק הקובע מי רשאי לבצע עריכת צוואה בחיים. עפ"י החוק, כל אדם בעל כשרות, אשר מלאו לו 17 שנים רשאי לבצע עריכת צוואה בחיים ולקבוע מה הטיפול אותו יבקש לקבל או יבקש להימנע מלקבל במידה ויגיע למצב סופני. לעניין כשרות האדם לבצע עריכת צוואה בחיים, נקבע בחוק כי אדם ייחשב בעל כשרות לבצע צוואה בחיים במידה ומלאו לו 17 שנים והוא לא הוכרז פסול דין, כאשר הוא כשיר מבחינה הכרתית, שכלית ונפשית לקבל החלטות בקשר לטיפול הרפואי מתוך הבנה, שיקול דעת ורצונו החופשי.

מה חשוב לדעת בעת עריכת צוואה בחיים?

כאשר הנכם מבצעים עריכת צוואה בחיים, למעשה, אתם משאירים הנחיות רפואיות בכתב לגבי הטיפול הרפואי אותו אתם מעוניינים לקבל או להימנע מלקבל במצב סופני. לדוגמה: ניתן לקבוע בצוואה כי אתם לא מעוניינים לקבל טיפול רפואי להארכת חייכם במידה ותגיעו למצב של "צמח". יש לציין כי הצוות הרפואי יהיה מחויב לבצע את ההנחיות שלכם גם אם הרופא האחראי לא רואה לכך הצדקה ו/או במצב בו קרוב משפחה שלכם מתנגד לכך. יחד עם זאת, חוק החולה הנוטה למות מגביל אתכם בנוגע להוראות שהנכם יכולים לכתוב בעת עריכת צוואה בחיים.

אילו פעולות אסורות בעת עריכת צוואה בחיים?

חוק החולה הנוטה למות קובע כי ישנן פעולות שלא ניתן להורות לצוות הרפואי לבצע בצוואה בחיים:
1. לא ניתן להורות לצוות הרפואי לעשות פעולה המכוונת להמית את המטופל, או כל פעולה שככל הנראה תוביל לגרימת מותו.
2. לא ניתן להורות לצוות הרפואי לסייע לאדם להתאבד.
3. לא ניתן להורות לצוות הרפואי להתיר הפסקת טיפול רפואי רציף. ואולם מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף, שנפסק שלא במכוון או שלא בניגוד לדין וכן מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי מחזורי.

מהי הפרוצדורה לעריכת צוואה בחיים?

עריכת צוואה בחיים תתבצע בכתב, על גבי טופס "הנחיות רפואיות מקדימות" בפני שני עדים. אסור שיהיה לעדים כל אינטרס במצווה (בין אם אינטרס כלכלי ובין אם אינטרס אחר) ועליהם לחתום על טופס ההנחיות הרפואיות המקדימות כי הם שימשו כעדים לחתימה עליו. בעת עריכת צוואה בחיים יש לציין על הצוואה כי ההוראות ניתנו ברצון חופשי וגמור, ועל יסוד הבנה ושיקול דעת. בנוסף, יש לפרט בצוואה מהי תמצית המידע הרפואי שניתן למצווה בטרם עריכת צוואה בחיים, ועל האדם שנתן את המידע האמור לחתום כי מסר את המידע למצווה.

מה התוקף של צוואה בחיים?

לאחר עריכת צוואה בחיים וחתימה עליה בהתאם לחוק, יש לצוואה תוקף של 5 שנים. בתום 5 השנים ניתן להאריך את הצוואה לתקופות נוספות של עד 5 שנים כל אחת.

במידה והחלטת לכתוב צוואה בחיים מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לעריכת צוואה בחיים!

עו"ד מומחה לעריכת צוואה בחיים יוכל לסייע לכם לכתוב את הצוואה ולוודא כי תקבלו את הטיפול אותו הנכם מעוניינים לקבל במצב סופני. משרדינו בעל ניסיון רב בעריכת צוואה בחיים ויוכל לסייע לכם הן מקצועית במתן מידע בנוגע להוראות שניתן ולא ניתן לכתוב בצוואה בחיים והן בכתיבת הצוואה עצמה וחתימה עליה בפני עדים בהתאם לחוק.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד מומחה לעריכת צוואה בחיים, צרו קשר!