שאלות נפוצות צוואות וירושות

 

ש: כאשר קרוב משפחה שלי נפטר, מה עליי לעשות כדי לקבל את הירושה?

ת: עם פטירתו של קרוב המשפחה, יש באפשרותך לפעול בשתי דרכים:
1. הגשת בקשה לצו ירושה – במידה והנפטר לא הותיר אחריו צוואה.
2. הגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה – במידה והנפטר הותיר אחריו צוואה.

ש: מהו צו ירושה?

ת: במצב בו קרוב המשפחה לא הותיר אחריו צוואה, יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולבקש ממנו להתחיל בהליך להוצאת צו הירושה. צו הירושה הוא למעשה צו שתפקידו להסדיר את חלוקת העיזבון של האדם שנפטר ולא ערך צוואה. תפקידו של הרשם לענייני הירושה הוא לוודא כי הירושה תועבר ליורשים בהתאם לחוק, בין השאר, רשם הירושה מוודא את זהותם של היורשים וזכאותם לירושה וגם מגדיר מהו חלקו של כל אחד מהיורשים בעיזבון.

ש: מהו צו קיום צוואה?

ת: כאשר הנפטר הוריש אחריו צוואה תקנית בהתאם לחוק, יש להוציא צו קיום צוואה אשר מאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף משפטי. כוחו של צו קיום צוואה כדין פסק דין ועל כן הוא לא מתיישן. במילים אחרות, אדם המעוניין לקבל ירושה אליה הוא זכאי על פי דין, יכול לקבלה רק לאחר הוצאת צו קיום צוואה אשר נותן לה תוקף מחייב. את הבקשה לקיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה כאשר כל יורש המוזכר בצוואה יכול להגיש אותה וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו קיום הצוואה.

ש: האם אפשר להתנגד לבקשה לצו לקיום צוואה?

ת: לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה יש לפרסמו בעיתון יומי וברשומות כדי לאפשר לאדם המעוניין בכך להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה. התנגדויות לצו קיום צוואה ניתן להגיש עד 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו, כאשר כל אדם המעוניין בכך יכול לעשות זאת. בדרך כלל הסיבות להתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה יהיו: טענה כי קיימת צוואה מאוחרת יותר מזו שהוגשה עבורה בקשה לצו קיום צוואה, פגמים הקיימים בצוואה או אם הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של הנפטר. חשוב לציין כי את ההתנגדות יש להגיש בכתב לרשם לענייני ירושה עם העתק לבית המשפט כאשר היא צריכה לכלול את נושא ההתנגדות, הסבר מדוע הנכם מתנגדים לצוואה, במידה ויש מסמכים הקשורים לכך יש לצרפם, תצהיר מאומת ע"י עורך דין התומך בעובדות, תיעוד על תשלום אגרה וטופס פתיחת הליך.

ש: האם מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני צוואות בטרם הוצאת צוואה לפועל או הגשת בקשה לצו ירושה?

ת: ככלל, שתי הפעולות האמורות ניתן לבצעם באופן אישי ללא עזרתו ו/או ייעוץ מעורך דין. יחד עם זאת, לא אחת אנו נתקלים בלקוחות המגיעים למשרדינו לאחר שלא הצליחו לקבל את מבוקשם בשל בעיה פרוצדוראלית כמו היעדר מסמכים, הגשת בקשה בצורה לא נכונה וכיוצ', או לחלופין בעקבות התנגדות לבקשה לצו שהוגשה והיורש לא הגיב אליה או לא ידע איך להגיב אליה בצורה המתאימה. עורך דין מומחה לדיני צוואות וירושות יסייע לך בהגשת הבקשות כך שתוכל לקבל את העיזבון כמה שיותר מהר בדרך המהירה היעילה והמקצועית ביותר, ללא סרבול ובעיות פרוצדוראליות.
פנו עוד היום אל עורך דין מומחה לצוואות וירושות.

למידע נוסף צרו קשר