יורשים – אז מי הם היורשים החוקיים?

כאשר אדם הולך לעולמו בוחנים האם השאיר צוואה המורה למי להוריש את עזבונו ומיהם היורשים. במקרים בהם לא קיימת צוואה, חוק הירושה קובע מיהם היורשים וכיצד לחלק את העזבון ביניהם.

סדר היורשים על פי דיןירושה

בקביעת סדר היורשים על פי דין, המחוקק בחן את האדם המצוי ואת דרך חלוקת הנכסים שהיה מעוניין שיתבצע לאחר מותו תוך מתן דגש לקרבה המשפחתית.
בהתאם לכך נקבע בחוק הירושה סדר היורשים על פי דין על פי סדר העדיפויות הבא:
1) מי שהיה במות המוריש בן זוגו.
2) הילדים של המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.
יש לציין כי ילדי המוריש וצאצאיהם זכאים להיות היורשים לפני הורי המוריש וצאצאיהם ובהתאם לכך, הורי המוריש וצאצאיהם זכאים להיות היורשים לפני הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

לדוגמה:

העזבון יחולק תחילה לילדים של המוריש, ילדיהם והילדים שלהם (נכדיו של המוריש וניניו). במידה ולמוריש אין ילדים, העזבון יחולק להורים של המוריש ולילדים שלהם (להורים של המוריש, אחיו של המוריש ואחייניו). אם למוריש אין ילדים, הורים וצאצאיהם, העזבון יעבור להורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם (לסבים ולסבתות של הנפטר, לדודים שלו ולצאצאיהם).
במידה ואחד מילדיו של המוריש נפטר לפניו והותיר ילדים אחריו, ילדיו ירשו במקומו את חלקו בעזבון. זהו הכלל לגבי כל קרוב משפחה אחר של המוריש אשר זכאי לחלק בעזבון ונפטר לפניו.

מי כשר להיות אחד מהיורשים?

חוק הירושה קובע מיהם היורשים אשר כשרים לרשת את עזבונו של המוריש. הרעיון מאחורי קביעה זו היא אפשרות חלוקה מהירה ככל שניתן של העיזבון ובהירות לגבי מי זכאי להיות אחד מהיורשים ומי לא. חוק הירושה קובע כי היורשים זכאים להיות:
1) אדם שנמצא בחיים –
ככלל, יורשים אשר אינם בחיים בעת פטירתו של המוריש (גם אם הם מוזכרים בצוואה וחלק מהעזבון שייך להם), לא יוכלו לרשת ו/או לקבל חלק מעזבונו של המוריש. לכלל זה יש יוצא מן הכלל הקובע כי מי שנולד בתוך 300 יום לאחר שהמוריש נפטר ייחשב כמי שהיה בחיים, ועל כן ייחשב לאחד מהיורשים. יש לציין כי אין חשיבות לשאלה האם הוריו של הקטין שנולד בתוך 300 הימים האמורים היו נשואים זה לזה בשעת לידתו, הדבר היחיד שבודקים הוא האם הוא נולד בתוך 300 יום אחרי פטירת המוריש.
2) תאגיד –
רבים לא יודעים זאת, אך המוריש רשאי גם להוריש לתאגיד את עזבונו או לתאגיד אשר הוקם תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה.

הרצחת וגם ירשת? מי לא זכאי להיות אחד מהיורשים על פי דין:

חוק הירושה קובע כי ישנם מקרים בהם היורשים לא יוכלו לקבל חלק מעזבונו של המנוח גם אם הם זכאים לכך על פי חוק הירושה:
1) יורשים אשר הורשעו בפסק דין שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסו לגרום למותו של המוריש.
2) יורשים אשר הורשעו בהעלמת ו/או השמדת צוואתו האחרונה של המוריש או בזיוף צוואה ו/או בתביעה על פי צוואה מזויפת.
בכל אחד מהמצבים הללו, היורשים לא יהיו זכאים לרשת את עזבונו של המוריש (גם אם הם מנויים בין היורשים בצוואה של המוריש) והעזבון גם לא יעבור לבני משפחתו. החלק בעזבון שהיה אמור להיות מועבר לו יחולק בין שאר היורשים האחרים של המוריש.

במידה ואתם חושבים שהנכם אחד מהיורשים של אדם שנפטר, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לצוואות וירושות!

משרדינו בעל ניסיון רב בכל הקשור ליורשים בפרט ולצוואות וירושות בכלל, ויכול לייעץ לכם בכל שאלה בעניין במקצועיות ביעילות ובדיסקרטיות.

לקביעת פגישת יעוץ צרו קשר