צו קיום ירושה

במצב בו קרוב משפחה שלכם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, והנכם זכאים צו קיום ירושהלחלק מהעיזבון שלו בהתאם לחוק הירושה, יש להגיש בקשה לצו קיום ירושה על מנת שתהיו זכאים לחלקכם בעיזבון של המנוח. את הבקשה לצו קיום ירושה יש להגיש לרשם הירושות במחוז בו גר המנוח בעת פטירתו, יחד עם האסמכתאות והפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הירושה.

מהם הפרטים והמסמכים שיש לצרף לבקשה לצו קיום ירושה?

לבקשה לצו ירושה יש לצרף את פרטי המבקש, פרטי המוריש, פרטי בן/בת הזוג של המוריש בעת פטירתו ופרטי היורשים כדלקמן:

1. פרטי המבקש

בבקשה לצו קיום ירושה יש לפרט את שמו המלא של המבקש, מספר תעודת הזהות שלו, כתובת מגוריו, מען להמצאת כתבי בית דין ומה העניין שלו בקבלת צו קיום ירושה. יש לציין כי האדם המגיש את הבקשה לצו קיום ירושה יכול להיות אחד מהיורשים של המנוח או אדם שהוא היורש של אחד מהיורשים שנפטר לאחר מותו של המוריש.

2. פרטי המוריש –

בבקשה לצו קיום ירושה יש לפרט את שמו המלא של המוריש, תעודת זהות, מקום מושבו בישראל (שם עיר מגורים) ותאריך ומקום  פטירתו. יש לציין כי במידה והמוריש לא היה תושב ישראל בעת פטירתו, יש לציין את שם המדינה בה הוא היה תושב. בנוסף, על מנת להוכיח כי המוריש נפטר, יש לצרף לבקשה לצו קיום ירושה תעודת פטירה עם פרטי המוריש. יש לציין כי בקשה לצו קיום ירושה ניתן להגיש גם במצב בו הנפטר לא הותיר אחריו צוואה וגם במצב בו הנפטר הותיר אחריו צוואה אשר לא כוללת את כל העיזבון שלו. במקרה הראשון יש צורך לציין בבקשה לצו קיום ירושה כי לא קיימת צוואה, ובמקרה השני יש להגיש במקביל לבקשה לצו קיום ירושה, בקשה לצו לקיום צוואה.

3. פרטי בן/בת הזוג של המוריש –

בבקשה לצו קיום ירושה יש לציין האם המנוח היה נשוי או ידוע בציבור בעת פטירתו. במידה ובן הזוג של המוריש נפטר בטרם ניתן צו קיום ירושה, יש לציין בבקשה לצו קיום ירושה את תאריך פטירתו, ואת פרטי יורשיו בהתאם לצוואה או לחוק הירושה (במידה ולא קיימת צוואה). הסיבה לכך שאת בן/בת הזוג יש לציין בנפרד. לשאר היורשים בבקשה לצו קיום ירושה היא, שחוק הירושה קובע הטבות מסוימות לבן/בת הזוג, אליהם לא זכאים שאר היורשים. לדוגמה: בן/בת הזוג של המוריש זכאים למכונית ועל כן ,יש לציין את סוג הרכב ומספר הרישוי של הרכב המשפחתי. יש לציין כי אם קיים יותר מרכב משפחתי אחד, רכב אחד יירשם על שם בן/בת הזוג ושאר הרכבים יכללו בעיזבון ויחולקו בין היורשים בהתאם לנקבע בצו קיום ירושה. לזכויות נוספות של בן/בת הזוג של הנפטר ראו: "ירושה בין קרובי משפחה".

4.פרטי היורשים –

בבקשה לצו קיום ירושה יש לפרט את פרטיהם של ילדי המוריש שנולדו לו לאורך כל חייו. במידה ולנפטר לא היו ילדים, יש לציין את פרטיהם של הורי המוריש וצאציהם, בהתאם לנקבע בחוק הירושה. יש לציין כי בבקשה לצו קיום ירושה יש לציין אם יש יורשים אשר מעוניינים להסתלק מחלקם בעיזבון או על חלק מסוים מהעיזבון אליהם הם זכאים, לטובת יורש אחר. לפירוט בעניין הסתלקות מירושה ראו: "ויתור על ירושה".

במידה ואחד מהיורשים נפטר לאחר שהמוריש הלך לעולמו, יש לציין זאת בבקשה לצו קיום ירושה יחד עם פרטי היורשים של היורש שנפטר. בנוסף, האדם שהגיש את הבקשה לצו קיום ירושה צריך לשלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום בדבר הבקשה לצו קיום ירושה, ולהוסיף תיעוד של שליחת ההודעות לבקשה עצמה. לחלופין, יש אפשרות לצרף לבקשה לצו קיום ירושה אישור של היורשים כי הם מודעים לכך שהוגשה בקשה לצו קיום ירושה.

 מה קורה במצב בו הוגשה התנגדות לבקשה לצו קיום ירושה?

רשם הירושות אינו מוסמך לדון בהתנגדות לבקשה לצו קיום ירושה ועל כן, במצב בו מוגשת התנגדות לבקשה לצו קיום ירושה, עליו להעביר את הבקשה לצו קיום ירושה יחד עם ההתנגדות לבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. תפקידו של בית המשפט לענייני משפחה הוא לבחון את ההתנגדות לבקשה לצו ירושה ולקבוע מיהם היורשים הזכאים לחלק בעיזבון על פי דין. למידע נוסף בעניין ראו: "התנגדות לצוואה".

במידה ואתם מעוניינים להגיש בקשה לצו קיום ירושה מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לצוואות וירושות!

במידה ואתם מאמינים כי הנכם זכאים לחלק מהעיזבון של אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה, מומלץ לפנות לעו"ד מומחה להגשת בקשות לצו קיום ירושה. משרד עורכי דין קלרפלד בעל ניסיון רב שנים בהגשת בקשות לצו קיום ירושה, ויוכל לייעץ לכם בדבר זכאותכם לחלק מעיזבון המוריש ובהגשת בקשה לצו קיום ירושה. משרדינו יוכל לסייע לכם למלא את המסמכים ואת האסמכתאות הנדרשות כך שתוכלו לקבל את חלקכם בעיזבון בדרך המהירה והיעילה ביותר.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד מומחה להגשת בקשות לצו קיום ירושה – צרו קשר!