הפקדת צוואה

כתיבת צוואה היא הדרך הכדאית ביותר על מנת לוודא שהרכוש שצברתם במהלך הפקדת צוואהחייכם יועבר לקרובים אליכם. רבים לא יודעים כי לא די בכתיבת צוואה על מנת לוודא כי העיזבון שהותרתם אכן יועבר בהתאם לרצונותיכם, וכי שלב הצוואה הוא רק השלב הראשון, כאשר השלב השני והחשוב לא פחות הוא שלב הפקדת צוואה אצל הגורם המתאים ביותר עבורכם.

מה היתרונות בהפקדת צוואה?

להפקדת צוואה יתרונות רבים הכוללים בין השאר:

1. הפקדת צוואה משרה ביטחון כי הצוואה תצא לפועל בהתאם לרצון המוריש –
הפקדת הצוואה אצל גוף/גורם אשר תפקידו הוא לשמור על הצוואה כפי שנכתבה ע"י המוריש מאפשרת למוריש להיות רגוע ובטוח כי לאחר מותו הצוואה שלו אכן תמומש.

2. הפקדת צוואה מאפשרת שמירת הצוואה כפי שהיא נכתבה ע"י המוריש –
תפקידו של האדם/הגוף אצלו ביצעו הפקדת צוואה הוא לשמור על הצוואה כפי שנכתבה ע"י המוריש הן מבחינת תנאים סביבתיים מתאימים לשמירת מסמכים והן מבחינה שמירת המסמך עצמו מפני השמדה או ניסיון להעלים אותו ע"י גורמים המעוניינים בכך.

3. הפקדת צוואה מאפשרת שמירת פרטי הצוואה בסודיות –
פעמים רבות המוריש בוחר לא לספר מראש כי כתב צוואה על מנת שלא ישפיעו עליו בעניין חלוקת רכושו לאחר מותו. הפקדת צוואה מאפשרת לו שמירת סודיות אודות הצוואה עצמה ובוודאי אודות התוכן בצוואה עצמה.

4. הפקדת צוואה מונעת מחלוקות –
הפקדת צוואה תלווה בדרך כלל בכתיבת תאריך ומועד בו נכתבה הצוואה כך שיהיה קשה לערער על המועד בו היא נכתבה והופקדה – דבר שיאפשר בעתיד מניעת סכסוכים בין היורשים.

כיצד ואצל מי ניתן לבצע הפקדת צוואה?

ככלל, הפקדת צוואה מתבצעת על ידי המוריש אשר קובע אצל מי להפקיד את הצוואה לאחר עריכתה. ישנם מספר גופים/גורמים שניתן לבצע אצלם הפקדת צוואה כגון: עורך הדין אשר ערך את הצוואה, בכספת בבנק, מנהל העיזבון (מומלץ לבצע אצלו הפקדת צוואה רק אם מדובר באדם אובייקטיבי אשר אין לו קשר לצוואה), אך הגוף הנפוץ ביותר אצלו מבצעים הפקדת צוואה הינו רשם הירושות.

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות

רשם הירושות הוא הגוף הרשמי הממשלתי העוסק בענייני הירושה אשר סמכויותיו כוללות בין השאר שמירת צוואות אשר הופקדו בידיו. סעיף 6 לתקנות הירושה מגדיר מהי הפרוצדורה לבצע הפקדת ירושה אצל רשם הירושות:

אדם המבקש לבצע הפקדת צוואה אצל רשם הירושות צריך לגשת ללשכת רשם הירושות הקרובה לאזור מגוריו ולהגיש שם בקשה בכתב להפקדת צוואה ולשלם אגרה נדרשת. הצוואה עצמה תועבר לרשם הירושות במעטפה סגורה עליה יכתבו פרטי המבקש וחתימתו, חותמת רשמית וחתימה של רשם הירושות, ותאריך ההפקדה. רשם הירושות בלשכה אליו ניגש המבקש ידווח על ההפקדה במרשם הארצי של רשם הירושות וייתן למפקיד אישור כי ביצע הפקדת צוואה.

האם ניתן לקבל בחזרה צוואה שהופקדה אצל רשם הירושות?

אדם אשר ביצע הפקדת צוואה אצל רשם הירושות ומעוניין לקבל אותה בחזרה, או לחלופין להפקיד צוואה חדשה במקומה, צריך לפנות תחילה בבקשה לרשם הירושות להחזרת הצוואה. רשם הירושות יחזיר למבקש את הצוואה רק לאחר שזיהה את המבקש באמצעות תעודה מזהה ואת חתימתו ולאחר מכן יידע את לשכת הרשם הארצי על הוצאת הצוואה. יש לציין כי הוצאת הצוואה מלשכת הרשם לענייני ירושה לא מוציאה מתוכן את הכתוב בצוואה והצוואה תקפה לכל דבר ועניין, אלא אם כן נכתבה צוואה מאוחרת יותר הסותרת אותה בנסיבות המתאימות.

במידה ואתם מעוניינים לכתוב צוואה ולהפקיד אותה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לצוואות וירושות!

הפקדת צוואה לא מבטיחה כי הצוואה כשרה וכתובה בהתאם לחוק ולתקנות וגם אם הפקדתם אותה כדין יש סיכוי שיוכלו לערער על אמינותה לאחר מותכם. עו"ד מומחה לצוואות וירושות בכלל ולהפקדת צוואות בפרט יוכל לסייע לכם לוודא כי לאחר מותכם רכושכם יועבר לקרובים אליכם בהתאם לרצונותיכם ובהתאם לדין.

משרד עו"ד קלרפלד בעל ניסיון רב שנים בכל הקשור לצוואות, ירושות והפקדת צוואות ויכול לסייע לכם בייעוץ והכוונה מקצועית בכל הקשור לכך.

לקביעת פגישת יעוץ צרו קשר!