יורשים בצוואה

כאשר אדם מוריש בצוואה את רכושו ליורשים אחרים, יש לו את האפשרות לקבוע יורשים בצוואהבאילו תנאים הם ירשו ואף לקבוע מצבים בהם יהיו יורשים חלופיים ליורשים בצוואה. בצורה זו המוריש יכול להבטיח כי הרכוש אשר צבר במהלך חייו באמת יגיע לקרובים אליו ובתנאים בהם הוא היה מעוניין כי הוא יחולק. החוק המאפשר את האמור הינו חוק הירושה, אשר מאפשר למוריש להגדיר מיהם היורשים בצוואה ובאילו תנאים ונסיבות הם יהיו זכאים לחלק מהעיזבון.

 

יורש במקום יורש

על פי חוק הירושה המוריש יכול לקבוע בצוואה כי במצב בו אחד מהיורשים בצוואה לא יוכל לרשת, יהיה יורש אחר שיבוא במקומו. בדרך זו ניתן להבטיח כי המוריש יזכה לממש את רצונותיו בנוגע לחלוקת העיזבון בנסיבות שונות. אלו המקרים בהם רשאי המוריש לקבוע כי במקום אחד מהיורשים בצוואה יהיה יורש חלופי:

א)      במצב בו היורש הראשון מת לפני המצווה.
ב)      במצב בו היורש נמצא פסול מלרשת.
ג)      במצב בו היורש הראשון הסתלק מחלקו בירושה שלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

יש לציין כי המוריש רשאי לקבוע כי יהיה מספר יורשים בצוואה אשר יהוו יורשים חלופיים במצבים המתוארים לעיל.


יורש אחר יורש

יורש אחר יורש הוא עוד דוגמה לכך שהמחוקק מאפשר למוריש לשלוט ביורשים בצוואה ואף לקבוע במקרה הזה כי הוא מוריש את רכושו לאדם מסוים ולאחר מותו של אותו אדם או בהתקיים תנאי מסוים או במועד מסוים, רכושו יעבור ליורש אחר. לדוגמה: אדם קובע בצוואה כי כל רכושו יעבור לבת זוגתו שנותרה בחיים ולאחר מותה ילדיו יירשו רכוש זה. היורשת הראשונה זכאית לעשות ככל שהיא חפצה ברכוש שירשה ולאחר מותה, הרכוש שהותירה מחלקה בעיזבון של המוריש, ירשו ילדיו של המוריש. יש לציין כי חוק הירושה מגביל את היורש הראשון בכך שהוא לא מאפשר לו להורות בצוואה אחרת כי הרכוש שירש מהמוריש, יועבר ליורשים אחרים ממה שקבע המוריש במקור. בדרך זו המחוקק מבטיח שוב כי הרכוש יחולק בהתאם לרצונותיו של המוריש ולא של היורש והוא זה שיקבע מיהם היורשים בצוואה. חשוב להדגיש כי חוק הירושה מגביל את המוריש לצוות את רכושו בדרך זו לשני יורשים בצוואה בלבד, על מנת לא לאפשר לו שליטה אינסופית במה שיעשה ברכושו לאחר מותו.


יורש על תנאי דוחה

יורש על תנאי דוחה הוא מצב בו המוריש קובע כי היורשים בצוואה זכאים לקבל את רכושו רק בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. לדוגמה: אדם מורה בצוואה כי בנו יקבל את דירתו רק לאחר שיסיים תואר או לאחר שיתחתן. בדרך זו המוריש מוודא כי דירתו תועבר לבנו במועד שבו היה מעוניין להעביר לו אותה ולא לפני. במילים אחרות, היורש במקרה זה הוא זה ששולט בקיום ה"תנאי הדוחה" ובקביעה האם הוא יהיה זכאי בסופו של דבר לחלקו בירושה.
מספר נקודות שחשוב להדגיש לעניין יורשים בצוואה על "תנאי דוחה":
א)      יורשים בצוואה על תנאי דוחה לא יכולים להסתלק מחלקם בעיזבון כל עוד לא התקיים התנאי הדוחה.
ב)      יורשים בצוואה לא יכולים לעשות עסקאות בחלקם העתידי בירושה כל עוד לא התקיים התנאי הדוחה.
ג)       במידה וה"תנאי הדוחה" טרם התרחש לפני מותו של המוריש, כל עוד לא ימומש התנאי, הרכוש ו/או הנכסים ינוהלו על ידי מנהל העיזבון                       וכמובן לא יועברו ליורשים בצוואה עד שהתנאי יתקיים.
ד)      במידה והתנאי הדוחה לא יכול להתקיים (לדוגמה: הבן לא התחתן עד מועד מסויים) והמוריש לא קבע מי יהיו היורשים בצוואה שיבואו במקום,               היורשים על פי דין הם אלה שיזכו בחלק זה בעיזבון.


יורש על תנאי מפסיק

זהו מצב בו המוריש קובע בצוואה כי היורשים בצוואה יפסיקו מלהיות היורשים בהתקיים תנאי מסוים או בהגעת מועד מסוים. לדוגמה: אדם יכול לקבוע כי אם בנו יתגרש, הוא יחדל מלהיות הזוכה או למשל, אם בנו יפסיק את הלימודים בטרם סיום התואר הוא יחדל מלהיות הזוכה. במצב זה זכותו של היורש תועבר לאחר בהתאם לנקבע בצוואה. במידה ולא נקבע בצוואה למי תעבור זכותו של היורש ומי יהיו היורשים בצוואה החלופיים, היורשים על פי דין הם אלה שיזכו בחלק זה של העיזבון.

 

חיוב יורשים בצוואה במה שקיבלו בעיזבון

סעיף זה בחוק הירושה מאפשר ליורש לקבוע מה יעשו היורשים בצוואה בעיזבון שהוא הוריש להם. למשל: לקבוע כי סכום הכסף שהוריש ליורשים בצוואה יהיה לטובת לימודים בלבד של אדם מהמשפחה הקרובה. יש לציין כי חוק הירושה קובע כי אדם המעוניין במילוי החיוב (למשל מישהו מקרובי המשפחה אשר מעוניין כי הכספים יועברו לטובת לימודיו כי הוא זכאי לכך), יכול לדרוש מהיורשים בצוואה כי יעבירו לו את הכספים לטובת לימודים בהתאם לחיוב בצוואה.

 

במידה ויש לכם ואתם רוצים לקבוע מי יהיו היורשים בצוואה ולקבוע באילו תנאים ובאילו מועדים היורשים בצוואה יהיו זכאים לחלקם בעיזבון, מומלץ לפנות לעו"ד מומחה לצוואות וירושות בכלל וליורשים בצוואה בפרט!

קביעת יורשים בצוואה וקביעת התנאים בהם הם יהיו זכאים לחלקם, אינה דבר של מה בכך. לא אחת בתי המשפט קבעו כי תנאי שקבע המצווה אינו תקף מכיוון שהוא מנוסח בניגוד לחוק. לדוגמה: מצב בו המוריש קבע כי על היורשים בצוואה אסור להתנגד לצוואה על מנת שיהיו זכאים לחלקם. במקרה זה על סמך הנסיבות והדרך בה נכתב התנאי, בית המשפט קבע כי היורשים בצוואה כן יהיו זכאים להתנגד וכי התנאי לא תקף. עוד דוגמה לחשיבות בקביעת תנאים ליורשים בצוואה הוא מצב בו המוריש קבע תנאי דוחה על מנת שיורש מסוים יהיה זכאי לקבלת חלקו בעיזבון, אך לא קבע למי יועבר חלק זה בעיזבון במצב בו התנאי לא יתקיים. במצב זה, בפועל כאשר התנאי הדוחה לא יתקיים, החלק בעיזבון האמור יועבר ליורשים על פי דין ולא באמת למי שהמוריש היה מעוניין להעביר את רכושו.

משרד עורכי דין קלרפלד בעל ניסיון רב שנים בכתיבת צוואות ובניסוח תנאים בצוואה כך שהמוריש יוכל להיות רגוע כי היורשים יהיו זכאים לחלקו בעזבון בתנאים בהם הוא היה מעוניין שיהיו זכאים לו.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד מומחה ליורשים בצוואה צרו קשר!