התנגדות לצוואה התנגדות לצוואה

לאחר פטירתו של אדם שהותיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה על מנת להוציא את הצוואה לפועל. עם הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה בטענה כי הצוואה נערכה בניגוד לדין וכי קיימת עילה המצדיקה ביטול הצוואה.

האם כל אדם רשאי להגיש התנגדות לצוואה?

חוק הירושה קובע כי המעוניין להגיש התנגדות לצוואה רשאי להגיש אותה לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע לכך ע"י הרשם, וכל עוד לא ניתן צו הירושה. לאור האמור נשאלת השאלה: האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לבקשה, אפילו אם אין לו קשר ישיר לעיזבון עצמו? מפסיקת בית המשפט לענייני משפחה ניתן ללמוד כי מספיק שיהיה אדם המעוניין בדבר. חשוב לציין כי אין המשמעות היא ששערי בית המשפט יפתחו בפני כל אדם המעוניין להגיש את הבקשה באופן אוטומטי, על בית המשפט לבחון את נסיבות המקרה ואת הקשר של אותו אדם לצוואה והאם יש הצדקה מספקת להגשת הבקשה.

כיצד ולמי מגישים את ההתנגדות לצוואה?

לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה, יש לפרסם את הבקשה לצו קיום צוואה בעיתון יומי על מנת לאפשר לגוף/אדם המעוניין בכך להגיש התנגדות לצוואה. יש להגיש אותה לרשם לענייני ירושה בתוך 14 יום מיום פרסום הבקשה לצו קיום הצוואה, וכל עוד לא ניתן צו לקיום צוואה. יש לציין כי בסמכות הרשם לענייני ירושה להאריך פרק זמן זה בהתאם לשיקול דעתו ואף לאחר שהמועד להגשת הבקשות כבר עבר. את הבקשה יש להגיש לרשם הירושות בצירוף תצהיר תומך המאמת את העובדות שבגינן מוגשת ההתנגדות לצוואה, כאשר תפקידו של רשם הירושות הוא להעביר את הבקשה להתנגדות צוואה לבית המשפט לענייני משפחה, שם יתנהל ההליך המשפטי בעניין. המגיש את הבקשה להתנגדות צוואה צריך להוכיח בבית המשפט כי קיימת עילה המצדיקה ביטול הצוואה כגון: השפעה בלתי הוגנת על המצווה, חתימה מזויפת על גבי הצוואה וכיוצ'. ככלל, נטל ההוכחה מוטל על מגיש הבקשה להתנגדות הצוואה, אך יחד עם זאת, בית המשפט מתחשב בכך כי פעמים רבות לצד שמנגד, יש את המידע העיקרי בדבר הצוואה. בהתאם לכך ובנסיבות מסוימות בית המשפט לענייני משפחה מעביר את הנטל לצד השני. כך למשל במצב בו נופל פגם צורני בצוואה הנטל להוכיח את אמיתות הצוואה עובר לכתפיו של המבקש את צו קיום הצוואה על מנת שלבית המשפט לא יהיה ספק בדבר אמיתות הצוואה.

מהן העילות בגינן ניתן להגיש התנגדות לצוואה?

בחוק הירושה ובפסיקה נקבעו עילות המאפשרות להגיש התנגדות לצוואה היכולות להצדיק ביטול הצוואה:
1. עקב השפעה בלתי הוגנת על המצווה.
2. מכיוון שנעשתה ע"י קטין, או ע"י פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה.
3. בעקבות אונס או איום.
4. עקב טעות סופר.
5. מכיוון שמדובר בצוואה סתומה.
6. שהאמור בה אינו חוקי, אינו מוסרי, או בלתי אפשרי.
7. עקב מעורבות של אחד מהיורשים בעריכת הצוואה.
8. אשר בוטלה על ידי המוריש.

לפירוט בעניין העילות להגשת התנגדות לצוואה ראו פסילת צוואה.

במידה ואתם מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה או לחלופין להתגונן מפניב, מומלץ לפנות אל עו"ד מומחה לצוואות וירושות!

זכרו כי הגשת ההתנגדות מוגבלת בזמנים ועל כן חשוב להגיש אותה במועד (לפני חלוקת העיזבון) ובתמיכה במסמכים ובתצהירים המתאימים אשר יוכיחו כי יש לבטל את הצוואה. משרדינו בעל ניסיון רב בהגשת בקשות מסוג זה בפרט ובכל הקשור לצוואות וירושות בכלל. משרדינו יוכל לסייע לך בייעוץ בטרם הגשת התנגדות לצוואה ואף בליווי לאורך כל ההליך ובהוכחה כי הצוואה בוצעה שלא כדין. לחלופין, משרדינו יוכל לסייע לכם להתגונן מפני התנגדות לצוואה ולהוכיח כי הצוואה בוצעה כדין, ועל כן, יש לקבל את הבקשה לקיום צו ירושה.

לקביעת פגישת יעוץ עם עו"ד מומחה בתחום, צרו קשר!