עיזבון

מהו עיזבון?

כאשר אדם נפטר, הוא בדרך כלל מותיר אחריו נכסים, כספים, זכויות וחובות אשר צבר במהלך חייו הקרויים בשפה המשפטית: עיזבון. יש לציין כי העיזבון נקבע על פי הזכויות והחובות המתוארות לעיל, נכון ליום הפטירה של המוריש.עיזבון שהותיר נפטר

כיצד מחולק העיזבון?

חלוקת העיזבון יכולה להיקבע בשתי דרכים:

1.בצוואה

במידה והמוריש כתב צוואה בעודו בחיים, ככלל, יש לחלק את העיזבון בין היורשים בהתאם לנקבע בצוואה. יש לציין כי חלוקת העיזבון אינה דבר המתבצע באופן אוטומטי, וכי על היורשים להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה מרשם הירושות, ורק לאחר קבלתו ניתן לחלק את העיזבון בין היורשים.

2. בהתאם לחוק הירושה

במצב בו המוריש לא הותיר אחריו צוואה, יש לחלק את העיזבון בהתאם לנקבע בחוק הירושה. יצויין כי גם במקרה זה העיזבון לא מחולק באופן אוטומטי וכי על היורשים להגיש בקשה לצו קיום ירושה, אשר רק לאחר קבלתו ניתן יהיה לחלק את העיזבון בין היורשים.

ישנם מקרים בהם המוריש חילק בצוואתו רק חלק מהרכוש הקיים בעיזבון. לדוגמה: מקרים בהם אדם כתב צוואה שנתיים לפני מותו, ובמהלך השנתיים האחרונות לחייו צבר רכוש נוסף אשר לא הספיק להכניס לצוואה. במצב זה, העיזבון אשר לא חולק בצוואה, יועבר ליורשים הזכאים לכך בהתאם לחוק הירושה. במצב זה, על היורשים הזכאים לשאר העיזבון לפנות בבקשה לצו קיום ירושה של העיזבון שנותר לחלוקה.

האם קיימות זכויות שהמוריש צבר בחייו אשר לא נחשבות כחלק מהעיזבון?

כן. חוק הירושה קובע כי זכויות המוריש הקשורות לחוזה ביטוח, חברות בקרן פנסיה או קופת תגמולים, לא נחשבות לחלק מהעיזבון. על מנת לממש את הזכויות בחוזה ביטוח, קרן פנסיה או קופת תגמולים, על היורשים לפנות לגוף בו הזכויות מנוהלות לקבלת התגמולים אליהם הם זכאים במידה וקיימים כאלה. יש לציין כי להבדיל מהעיזבון עצמו, אין צורך לפנות לרשם הירושות או לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לצו קיום צוואה או לצו קיום ירושה על מנת לקבל את התגמולים האמורים.

מה עושים במצב בו המוריש השאיר חובות כחלק מהעיזבון?

חוק הירושה קובע כי לא ניתן לחלק את העיזבון בטרם יסולקו חובותיו של המוריש. יש לדאוג תחילה כי חובותיו של המוריש יסולקו מתוך הכספים או הרכוש המצויים בעיזבון, ורק לאחר מכן ניתן לחלק את העיזבון שנותר, במידה ונשאר מה לחלק. יש לציין כי פעמים רבות, היורשים לא מעוניינים להתעסק עם הפרוצדורה של סילוק החובות, ועל כן ניתן למנות מנהל עיזבון על מנת שינהל את העיזבון הכולל סילוק החובות ולאחר מכן חלוקת העיזבון עצמו בין היורשים.

במידה ואדם קרוב אליכם נפטר, והנכם מעוניינים לדעת מה העיזבון שהותיר ולבחון האם אתם זכאים לחלק ממנו, מומלץ לפנות לעו"ד מומחה לצוואות וירושות!


משרד עורכי דין קלרפלד בעל ניסיון רב שנים בכל הקשור לצוואות וירושות בכלל ולעיזבון וחלוקתו בין היורשים בפרט.

 

לקביעת פגישת יעוץ בנושא עיזבון, צרו קשר