ביצוע עסקאות בירושה

ככלל, אדם אשר קיבל ירושה צריך לפעול על מנת להשתמש בכספים או בזכויות ביצוע עסקאות בירושהשירש, ע"י הגשת בקשת למתן צו ירושה או לחלופין הגשת בקשה למתן צו לקיום צוואה במידה והייתה קיימת צוואה. לאחר קבלת צו קיום הצוואה או צו הירושה, היורש למעשה יכול לעשות ככל שהוא חפץ בחלק שירש בעיזבון. ישנם מקרים בהם קשה לקבל את אחד מהצווים האמורים, כיוון שמדובר בפרוצדורה מסובכת אשר יכולה להימשך זמן רב. לדוגמה: מצבים בהם יש צורך באיתור והחתמתם על מסמכים של יורשים נוספים אשר נמצאים בחו"ל ועל כן העניין נמשך זמן רב. רבים לא יודעים כי בזמן ההמתנה לקבלת הצווים האמורים, ליורש יש את הזכות לביצוע עסקאות בירושה. במילים אחרות, עד לחלוקת העיזבון היורש זכאי להשתמש בזכות הירושה ולהעביר ו/או לשעבד את זכות הירושה או חלק ממנה לאדם או גוף אחר אשר הוא חפץ בכך. החוק המאפשר ביצוע עסקאות מסוג זה, הוא חוק הירושה תשכ"ה 1965.

מהן דרישות חוק הירושה?

סעיף 7 לחוק הירושה קובע מהם התנאים לביצוע עסקאות בירושה:
1. הסכם בכתב
ביצוע חייב להתבצע בהסכם בכתב בין היורש לבין הגוף או האדם האחר איתו הוא מבצע עסקאות בזכויותיו כיורש. דרישת הכתב באה למעשה להבטיח ודאות ורצינות בעריכת ביצוע עסקה בירושה, כך שבית המשפט לא יצטרך לדון בכוונות של הצדדים אם היו הבטחות בעל פה ביניהם ללא חוזה חתום.
2. לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון
ביצוע יכול להתקיים רק לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון. כלומר, גם אם רשם הירושות כבר אישר למשל קבלת צו ירושה, היורש עדיין יכול לבצע את העסקאות בירושה שלו, כל עוד לא חולק העיזבון בין היורשים.
3. זכותו של יורש בנכס מסוים מנכסי העיזבון אינה ניתנת להעברה
חוק הירושה מגביל את הזכות לביצוע עסקאות במידה והיורש זכאי לקבל בירושה נכס מסוים (להבדיל מכספים למשל). היורש למעשה יוכל לבצע עסקאות בנכס שירש רק לאחר קבלת צו קיום צוואה/ירושה ולאחר חלוקת העיזבון בדרך הקבועה בחוק להעברת אותו נכס כגון: מכירה, מתנה וכיוצ'.
4. שלילת הזכות להסתלק מהעיזבון
ביצוע עסקה בירושה כגון העברה, שיעבוד, או עיקול, שוללים למעשה מן היורש את הזכות להסתלק מהחלק שלו בעיזבון.
5. ביצוע עסקאות בירושה ע"י קטין או פסול דין טעונים אישור בית המשפט
תפקידו של בית המשפט הוא לבחון האם ביצוע עסקאות של הקטין או פסול הדין הינם לטובתם.

מה ההבדל בין הסתלקות מירושה לביצוע עסקה בירושה?

לאחר קבלת הירושה יש ליורש אפשרות לבצע מספר פעולות בזכויות שירש עד לחלוקת העיזבון. הפעולות שניתן לבצע הן:
1. הסתלקות מהירושה –
מדובר באקט בו היורש מחליט לוותר על חלקו בירושה למען קרוב משפחה בהתאם לחוק הירושה.
2. ביצוע עסקאות בירושה –
העסקאות כוללות העברה או שיעבוד של הזכות בירושה, ו/או עיקול של צד שלישי של חלקו של היורש בירושה.

רבים מתבלבלים בין הזכויות הנ"ל, ולא מודעים לכך שיש הבדלים מהותיים ביניהם:

1. האם אני עדיין נחשב יורש?
– הסתלקות מירושה –
כאשר אדם מחליט להסתלק מהירושה הוא למעשה מוותר על כל זכויותיו כיורש, ולאחר החתימה על תצהיר בו הוא מבקש להסתלק מחלקו בירושה הוא כבר לא ייחשב כיורש.
– ביצוע עסקאות בירושה –
ביצוע עסקה בירושה לא שולל מהיורש את זכותו כיורש. יורש אשר העביר את חלקו בירושה בהתאם לסעיף 7 לחוק הירושה עדיין נחשב במעמד של יורש, כאשר העסקה שביצע נחשבת להסכם שיש לקיימו בתנאים שנקבעו בחוזה.
2. הזכות לבחור למי להעביר את הירושה
– הסתלקות מירושה –
כאשר אדם מצהיר כי הוא מסתלק מהירושה, הוא יכול לוותר על זכויותיו בירושה רק עבור אחד או יותר מקרובי המשפחה הבאים בלבד: בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
– ביצוע עסקאות בירושה –
עסקאות מסוג זה ניתן לעשות עם כל אדם ו/או גוף שהיורש חפץ בו ללא הגבלה.
3. האם ניתן להתחרט?
– הסתלקות מירושה –
אדם אשר חתם על תצהיר שאושר, בו הודיע כי הוא מסתלק מהירושה לטובת אדם אחר בהתאם לחוק הירושה, לא יכול לחזור מבעדו בדבר הודעת ההסתלקות והוא למעשה כבר לא ייחשב כאחד מהיורשים.
– ביצוע עסקאות בירושה –
אדם אשר הורה לשעבד או להעביר את חלקו בירושה לאדם אחר בהסכם חתום, יכול להתחרט ולשנות את דעתו, כל זאת בהתאם לתנאי החוזה עליו הוא חתם ובהתאם לחוק החוזים.

במידה ואתם שוקלים לבצע עסקאות בירושה מומלץ לפנות לעו"ד מומחה לצוואות וירושות!
משרד עו"ד קלרפלד יוכל לסייע לכם ולבחון האם ביצוע עסקאות הוא דבר כדאי עבורכם. במידה והתשובה לכך היא חיובית נוכל לסייע לכם בכתיבת החוזה ו/או ההסכם אודות ביצוע העסקה, כך שהצדדים יהיו מחויבים לקיום החוזה בהתאם לתנאים ולהסכמים שקבעו ביניהם.

לקביעת פגישת ייעוץ צלצלו כבר היום:

09-8995871