זכות ירושה למדינה

זכות ירושה למדינה הינה זכות הניתנת לה כאשר המנוח לא הותיר אחריו יורשים על פי דין ו/או צוואה המורה למי להוריש את עזבונו. במקרים אלה המדינה יכולה למעשה לרשת את עזבונו של המנוח ולחלק את רכושו בהתאם לנקבע בחוק הירושה.זכות ירושה למדינה

מיהם היורשים על דין?

במצב בו המנוח לא הותיר אחריו צוואה הקובעת למי להעביר את העיזבון, חוק הירושה קובע מיהם היורשים על פי דין על פי הסדר הבא:
1) אדם שהיה בן זוגו של המוריש ביום בו נפטר.
2) הילדים של המוריש וצאצאיהם.
3) הוריו של המוריש וצאצאיהם.
4) הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.
זכות ירושה למדינה ניתנת כאשר המנוח לא הותיר אחריו קרובי משפחה היכולים להיות יורשיו (כאמור לעיל) ולא הותיר אחריו צוואה. במקרים אלו עזבונו של המנוח יועבר לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים אשר הופך להיות אחראי על העזבון ולחלוקתו.

כאשר ניתנת זכות ירושה למדינה, כיצד מחולק עיזבון המנוח?

לאחר מתן זכות ירושה למדינה, הירושה עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים אשר אחראי לשמור את העיזבון במשך מספר שנים, על מנת לאפשר ליורשים פוטנציאלים שיכולים להתגלות בהמשך לקבל את הירושה. לאחר שזמן ההמתנה הקבוע בחוק עבר, העיזבון עובר לבעלות המדינה במטרה למנוע מצב בו הנכסים אשר הותיר אחריו המנוח יותרו ללא בעלים. זכות ירושה למדינה לא מקנה לה באופן אוטומטי לעשות ככל שעולה על דעתה בעיזבון שהותיר אחריו המנוח. חוק הירושה קובע כי עיזבון המנוח אשר הועבר כזכות ירושה למדינה ישמש למטרות הבאות: חינוך, מדע, בריאות וסעד.
בנוסף, שר האוצר יכול להשתמש בזכות ירושה למדינה ולהעניק מנכסי וכספי העיזבון באופן חד פעמי, על פי שיקול דעתו, לאדם ו/או הגופים הבאים:
1) אדם אשר היה תלוי במוריש מבחינה כלכלית ערב פטירתו.
2) לאדם או תאגיד אשר היו תלויים במוריש מבחינה כלכלית ערב פטירתו.
3) לבן משפחה של המוריש או של בן זוגו אשר לא נחשבים ליורשים על פי חוק הירושה ועל כן לא זכאים לחלק מהעיזבון על פי דין.

על מנת למנוע מצב בו הרכוש שהותרתם הועבר כזכות ירושה למדינה מכיוון שלא נותרו לכם קרובים על פי דין הזכאים לרשת אתכם, מומלץ לכתוב צוואה!

מצב של כתיבת צוואה יאפשר לכם לוודא כי לאחר מותכם הרכוש שלכם יחולק על פי רצונותיכם, לאנשים הקרובים אליכם. במידה ולא תעשו כן, השיקול לחלק את העיזבון שתותירו אחריכם יינתן באופן בלעדי לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ולשר האוצר.

לקביעת פגישת ייעוץ בכל הנוגע לצוואות וזכות ירושה למדינה צרו קשר!