מנהל עזבון

כאשר אדם נפטר הוא מותיר אחריו רכוש, נכסים, זכויות וחובות אשר נקראים מנהל עזבון
בשפה המשפטית: "עזבון". פעמים רבות יש צורך בניהול עזבון עוד בטרם חלוקתו ליורשים מכיוון שמדובר בעזבון רב, הכולל נכסים ו/או יורשים רבים, חובות, זכויות וכיוצ'. כתוצאה מכך, יש צורך באדם אשר ינהל את חלוקת העזבון באופן מקצועי ויעיל עד לחלוקתו בין היורשים הזכאים לכך. האדם שימונה להיות אחראי על העזבון נקרא: "מנהל עזבון".

מי רשאי להיות מנהל עזבון?

חוק הירושה קובע כי מנהל עזבון יכול להיות אדם יחיד, תאגיד או האפוטרופוס הכללי. ככלל, מנהל עזבון כפוף לבית המשפט לענייני משפחה אשר רשאי לתת לו הוראות הקשורות לתפקידו לפי בקשת המעונין בדבר, או ביוזמתו, בכל עת עד לסיום תפקידו.

מינוי מנהל עזבון –

המינוי יכול להתבצע במספר דרכים:

1. לבקשת המוריש בצוואה –

במידה ואתם מעוניינים כי ימונה מנהל עזבון לאחר פטירתכם, על מנת לוודא כי העזבון שהותרם ינוהל כראוי עד לחלוקתו ויחולק בהתאם לרצונותיכם, יש לכתוב זאת בצוואה יחד עם שם האדם או הגוף אותו אתם מעוניינים למנות.

במצב בו המוריש כתב בצוואתו כי יש למנות מנהל עזבון, בית המשפט לענייני משפחה או רשם הירושות ימלא אחר בקשתו זולת אם הוא אינו יכול ו/או אינו מסכים לקבל את המינוי, או שבית המשפט או הרשם לענייני ירושה סבור מטעמים מיוחדים, שיש סיבות מיוחדות שלא מאפשרות למנות אותו.

2. לבקשת אדם המעוניין בדבר

בדרך כלל אדם המעוניין במינוי מנהל עזבון הינו אחד מהיורשים, אשר מעוניין כי יהיה אדם שינהל את העזבון עד לחלוקת הרכוש בין היורשים. במידה ומדובר בכמה יורשים המעוניינים בהסכמה להגיש בקשה למינוי אדם שכזה, ניתן להגיש את הבקשה לרשם הירושות, אשר בעל סמכות כאשר מדובר בבקשה בהסכמה. במידה ומדובר בבקשה למינוי מנהל שלא בהסכמה, יש להגיש אותה לבית המשפט לענייני משפחה, אשר תפקידו לבחון ולבדוק האם יש למנות את האדם שהוצע.

מהי מהות התפקיד?

תפקידו הוא לכנס ולנהל את הנכסים של העזבון, לסלק את חובות העזבון במידה והנפטר השאיר אחריו חובות, לחלק את יתרת העזבון ליורשים על פי דין או בהתאם לצו הירושה, ולעשות כל דבר הנדרש על מנת לוודא כי העזבון יחולק בין היורשים הזכאים לכך. יש לציין כי לצורך מילוי תפקידו כראוי, הוא נדרש לעיתים לביצוע פעולות משפטיות כגון הגשת בקשות לבית המשפט לדיני משפחה, ולתפקידים ניהולים כגון כינוס נכסים ותשלום חובות. לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות עד לחלוקת העיזבון, מנהל עזבון זכאי לשכר עבודה בהתאם לנקבע בחוק הירושה.

מהו השכר בעבור התפקיד?

בהתאם לסעיף 91 לחוק הירושה, בית המשפט לענייני משפחה רשאי לפסוק שכר עבודה למנהל עזבון בהתאם לתקנות שקבע שר המשפטים. יש לציין כי במצב בו תפקידיו מתחלקים בין מספר אנשים כגון עו"ד ו/או רו"ח ואו בעל תפקיד אחר נדרש – הוא לא יהיה זכאי לשכר עבור עבור הפעולות של הגורמים האמורים. השכר לאותם גורמים ישולם מתוך כספי העזבון.

במידה והנכם מעוניינים במנהל עזבון שיטפל בירושה שהנכם זכאים לה, או לחלופין הנכם ממונים להיות כך, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לצוואות וירושות!

ניהול עזבון הוא לא עניין של מה בכך וכרוך באחריות רבה. תפקידיו של מנהל עזבון הינם רבים הכוללים בין השאר יכולת ניהול וארגון גבוהים, פנייה לגורמי מקצוע במידת הצורך ויכולת הבנה בכל הקשור בסילוק חובות, חלוקת נכסים וחוק הירושה.

משרדינו בעל ניסיון רב הן בניהול עזבון, הן בהגשת בקשות למינוי מנהל עזבון והן בנתינת הנחיות בכל הנוגע לתפקידו ובמידת הצורך, ליווי צמוד עד לחלוקת העזבון בין היורשים.

לקביעת פגישת ייעוץ בנושא זה, צרו קשר!