זכויות אישה בהריוןזכויות אישה בהריון – חשוב לדעת!

מחקרים מראים כי למרות שהחקיקה ובתי המשפט בישראל מגנים על זכויות אישה בהריון, עדיין מדובר באוכלוסייה הרגישה ביותר מבחינת פיטורים ותנאי שכר. הסיבה העיקרית לכך היא שפעמים רבות מעבידים אינם מעוניינים להעסיק אישה בהריון בידיעה שהיא עתידה לצאת לחופשה ארוכה ולאור כך יצטרכו למצוא לה מחליף או להעמיס יותר עבודה על שאר העובדים.
במידה ואת בהריון, חשוב שתדעי מהן זכויותייך על פי חוק!

זכויות אישה בהריון לפני הלידה

בתקופת ההריון מתחילות לצוץ שאלות שלא חשבת עליהן לפני כן לאור שינוי הנסיבות: מתי כדאי להודיע למעסיק שאני בהריון? האם מותר לו לפטר אותי בשל כך? לכמה בדיקות מותר לי לצאת על חשבון העבודה? מה קורה אם אני בשמירת הריון – האם אני זכאית למשכורת? במאמר זה ננסה לענות לך על שאלותייך:

יש שאלות נוספות בנושא זכויות אישה בהריון צלצלו:

09-8995871

1. הודעה למעסיק על היותך בהריון 
על פי החוק, עובדת הנמצאת בהריון מחויבת להודיע על כך למעסיקה לא יאוחר מהחודש החמישי להריונה. מהרגע בו נודע למעסיק כי העובדת נמצאת בהריון, לא ניתן להעסיקה בשעות נוספות, בשעות המנוחה השבועית ובעבודת לילה, אלא אם כן היא נתנה הסכמתה לכך.

2. היעדרויות ממקום העבודה בזמן ההריון
היעדרות ללא ניכוי משכר העבודה
עובדת רשאית להיעדר ממקום עבודתה מבלי שהמעביד ינכה משכרה לצורך בדיקות רפואיות וביקורות הקשורות בהריון ולשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון. החוק של זכויות אישה בהריון גם קובע מהי כמות שעות העבודה שניתן להיעדר במשך חודשי ההריון:
עובדת בהריון העובדת מעל ל-4 שעות ביום ועובדת בשבוע עבודה מלא, רשאית להיעדר עד 4 שעות עבודה ביום ומקסימום 40 שעות עבודה במשך כל חודשי ההיריון.
עובדת בהריון העובדת עד 4 שעות ביום רשאית להיעדר עד 20 שעות עבודה במשך כל חודשי ההריון.
היעדרות הנחשבת כמחלה
לפי חוק זכויות אישה בהריון, עובדת בהריון רשאית להיעדר ממקום עבודתה במידה וקיבלה אישור מהרופא המטפל ויש להיעדרות קשר ישיר להריון. במצב זה ההיעדרות תיחשב לחופשת מחלה.

3. שמירת הריון
במידה ועובדת בהריון נאלצת להיעדר ממקום עבודתה מעל ל-30 ימי היעדרות רצופים עקב סיכון רפואי לה ו/או לעובר הנובע מההריון, תהא העובדת זכאית לקבל גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. עובדת הנעדרת ממקום עבודה מתחת ל-30 ימי עבודה או לחלופין 30 ימים לא רצופים, לא תהא זכאית לגמלת שמירת הריון. יש לציין כי במידה והיולדת זכאית לגמלת שמירת הריון בהתאם לחוק הביטוח לאומי, המעסיק מחוייב להמשיך להפריש ליולדת תשלומים לקופת הגמל בעד התקופה אשר שולמו לה דמי לידה, ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה.

4. פיטורין בזמן הריון
 ככלל, במידה ואת עובדת במקום העבודה מעל ל-6 חודשים והמעביד שלך מעוניין לפטר אותך או לפגוע בהיקף המשרה שלך, עליו לקבל על כך אישור מראש ממשרד התמ"ת. יש לציין כי אם את עובדת במקום העבודה פחות משישה חודשים והמעסיק מעוניין לפטר אותך, הוא עדיין מסתכן בכך שמדובר בפיטורים הקשורים להריון ובמצב כזה הדבר יכול להיחשב לאפליה במקום העבודה.

זכויות אישה בהריון לאחר הלידה

בזמן חופשת הלידה, לעיתים את מגלה כי דברים משתנים, ואם תכננת למשל להישאר בחופשת לידה במשך 3 חודשים, דעתך השתנתה ולמעשה את מעוניינת להישאר יותר. מהן זכויותייך בעניין? האם את רשאית להישאר בחופשת לידה זמן ארוך יותר ממה שהודעת למעביד? האם את זכאית לתשלום עבור הימים הנוספים? האם מקום עבודתך מובטח לאחר שתסיימי את חופשת הלידה? להלן התשובות לשאלותייך:

1. חופשת לידה –
עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות כאשר 15 שבועות מתוכם הם בתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ו-12 השבועות הנותרים הינם ללא תשלום. ההנחה היא שהעובדת יוצאת ל-26 שבועות ובמידה והיא מעוניינת לקצר אותם, עלייה להודיע על כך למעסיק כ-3 שבועות לפני חזרתה לעבודה. בכל מקרה העובדת לא רשאית לקצר את חופשת הלידה מתחת ל-14 שבועות. יש לציין כי בעבר היולדת הייתה זכאית לתשלום דמי לידה עבור 14 שבועות, כאשר במרץ 2017 אושרה רפורמה חדשה אשר האריכה דמי הלידה ל-15 שבועות והעניקה זכויות נוספות ליולדת ואף לבעלה. לפירוט אודות הרפורמה והארכת חופשת לידה בתשלום ל-15 שבועות – לחצו כאן!

2. זכויות לדמי אבטלה 
עובדת שילדה אינה זכאית לדמי אבטלה בתקופה בה היא מקבלת דמי לידה. במידה והיא בחרה להאריך את חופשת הלידה עד לאחר סיום חופשת הלידה. במצב זה העובדת למעשה נתפסת כעובדת שיכולה לחזור לעבודתה ועל כן אין היא זקוקה לסיוע מלשכת התעסוקה. יחד עם זאת, במידה והעובדת הייתה מעוניינת לחזור למקום עבודתה לאחר החופשה, אך המעסיק סרב לכך, העובדת תהא זכאית לתשלום דמי אבטלה.

3. הפרשות לקופת גמל/פנסיה לאחר לידה
המעסיק מחוייב להמשיך להפריש ליולדת תשלומים לקופת הגמל בעד התקופה אשר שולמו לה דמי לידה, ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה.

4. שעת הנקה
עובדת שחזרה לעבוד במשרה מלאה לאחר חופשת לידה, זכאית לעבוד שעה אחת פחות ביום, מתום חופשת הלידה ועד 4 חודשים מאותו היום.

5. התפטרות לטובת גידול הילד
עובדת רשאית להתפטר ממקום עבודתה תוך 9 חודשים מיום הלידה במטרה לטפל בילד, ויראו את ההתפטרות שלה כפיטורים ובהתאם לכך היא תהא זכאית לפיצויי פיטורין.

6. פיטורים בחופשת לידה ולאחריה
ככלל, לא ניתן לפטר עובדת בחופשת הלידה וכ-60 יום לאחר מכן. במידה והמעביד מעוניין לפטר עובדת לאחר חופשת הלידה, הוא יכול לפנות להיתר בעניין למשרד התמ"ת אשר רשאי לאפשר זאת בתנאי שהפיטורים לא קשורים לחופשת הלידה או להיעדרות הקשורה לכך, וכי העסק של המעביד לא פועל (למשל: פשיטת רגל, פירוק חברות וכו'). במידה והמעביד מפטר עובדת במהלך 60 הימים לאחר חופשת הלידה, יהיה עליו לשלם 30 ימים הודעה מוקדמת. כלומר, תקופת ההודעה מקודמת לא תיכלל ב-60 הימים האמורים.

לסיכום  
תקופה ההריון הינה תקופה יפה וקסומה שבה עלייך לדאוג לבריאותך ולשלום העובר ולהוריד ממך דאגות כגון שמירה על מקום עבודתך ועל פרנסתך.
על כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לזכויות אישה בהריון, בין אם כדי לברר מה הן זכויותייך בזמן ההריון ועל אחת כמה וכמה אם את מרגישה שקיפחו אותך במקום העבודה בכל הנוגע לזכויותייך ואף חמור מכך, פיטרו אותך במהלך ההריון או לאחר חופשת הלידה.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לזכויות אישה בהריון צלצלו:

09-8995871