דין התפטרות כדין פיטורין זו המומחיות שלנו

 

משרדנו מעסיק עורכי דין מומחים בתחום דיני התפטרות ודיני פיטורין. במקרים רבים ניתן לדרוש ולקבל פיצויי פיטורין למרות ההתפטרות של העובד.

ככלל, עובד המתפטר ממקום עבודתו אינו זכאי לפיצויי פיטורין. עם זאת, ישנם מקרים שנקבעו בפסיקה ובחקיקה אשר ניתן לראות התפטרות כפיטורין לצורך תשלום פיצויי פיטורין לעובד.

להלן מקרים בהם ניתן לראות התפטרות כפיטורין לצורך תשלום פיצויי פיטורין:

 • מותו של עובד  המעסיק מחויב לשלם פיצוי פיטורים לשארים של הנפטר בהתאם להגדרתם בחוק פיצוי פיטורין
 • התפטרות הורה לאחר לידה או אימוץ ילד
 • התפטרות עקב מצב בריאותי 
 • התפטרות עקב העתקת מקום מגורים – בהתאם לאמור בחוק
 • התפטרות בסמוך לגיוס לשירות סדיר/שירות לאומי/שירות אזרחי – בהתאם לאמור בחוק
 • התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה – או מחמת נסיבות ביחסי העבודה אשר לא ניתן לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד במקום עבודתו
 • התפטרות עובד עונתי – בהתאם לאמור בחוק
 • התפטרות מחמת בחירה לראש או סגן ראש רשות מקומית
 • התפטרות עם ההגעה לגיל פרישה
 • התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
 • אי חידוש חוזה עבודה

ישנם מעסיקים המנהלים מדיניות של תשלום פיצויי פיטורין לכל עובד הפורש – אם בהתפטרות או אם בפיטורין, אם בשל ההוקרה והערכה לעובדיו ככלל או כדי למנוע התדיינות מיותרת ויקרה בבית המשפט לאור סכסוך עם עובד בגין הפסקת עבודתו.

קיימת אופציה נוספת לתשלום פיצויי פיטורים לכל עובד וזה על פי הסכמה בחוזה עבודה בו יש סעיף הקובע במפורש כי פיצויי פיטורין ישולמו בסיום יחסי עובד מעביד בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. במקרים מסוג זה, המעביד מוותר מראש על השבת תשלומים שביצע לקרן פיצויים על פי דין וכספי הקרן ישוחררו לעובד בגין הפסקת עבודתו ללא כל תנאי וללא כל צורך בהוכחה כלשהי לכך שלמעשה הוא עומד באחד התנאים לעיל למרות שהתפטר. העובד, מצידו, מוותר מראש על תשלומי פיצויי פיטורין מלאים להם היה זכאי על פי חוק פיצויי פיטורין לולא היה חותם על הסכמה לסעיף 14 בחוק.

מה עושים במידה ואין הסכמה בין העובד למעביד?

במידה ואין הסכמה מראש בין העובד למעביד על תשלום פיצויי פיטורין בהתאם לסעיף 14 לחוק, לעיתים, המעסיק מכחיש את הנסיבות המצדיקות התפטרות כדין פיטורין לצורך תשלום פיצויי פיטורין וזאת כדי להשיב לעצמו את הכספים שהפריש על פי דין לקרן פיצויי פיטורין וכדי לחסוך בתשלום פיצויי פיטורין עליהם הוא מחויב בתשלום עפ"י חוק פיצוי פיטורין.

לפרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ צלצלו:

09-8995871