פנסיה

פנסיה? משנת 2008 זה אפילו משתלם!

בשנת 2008 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה, אשר הוביל לשינוי מהפכני בזכויות הסוציאליות של העובדים בכל הנוגע לזכאותם לפנסיה.
החוק מחייב את המעסיקים להפריש כספים לפנסיה של העובדים כך שיוכלו לחסוך לעת זקנה, בעוד שבעבר זכות זו הייתה פריווילגיה בלבד ועובדים רבים לא נהנו ממנה כלל.

מיהו עובד הזכאי להפרשות לפנסיה על פי החוק?

על פי צו ההרחבה לפנסיית חובה בישראל אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2008, כל עובד שגילו 21 שנה ומעלה ועובדת שגילה 20 שנה ומעלה יהיו זכאים להפרשות מהמשכורת לביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה מסוימת שתיקבע. יצוין כי צו ההרחבה חל רק על עובדים שאין להם הסכם מיטיב קודם אחר בנוגע להפרשות לפנסיה. כלומר, החוק מקדם את השוויוניות במעגל העובדים במדינת ישראל ומחייב את המעסיקים להפריש לפנסיה, ואת העובדים לחסוך לעתיד.

גובה ההפרשות לפנסיה

ההפרשות לפנסיה בהתאם לצו ההרחבה מחולקות למדרגות, כאשר אחוז ההפרשה הן מצד המעביד והן מצד העובד הולך וגדל עם השנים.
לענין זה ראו הטבלה שלהן המתארת את הגידול בהפרשות ע"י המעסיק והעובד החל משנת 2008

השנה בה מתחילים בהפרשות

אחוז הפרשות המעביד

אחוז הפרשות העובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ הפרשות לפנסיה

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

לא כל שכר העבודה יוכר לענין הפרשות לפנסיה

ההפרשה לפנסיה לא בהכרח נלקחת משכר הברוטו, אלא מחושבת מ"שכר הבסיס" והתוספות הקבועות שמהן נהנה העובד. לדוגמה: תוספות לא קבועות כגון "בונוס שנתי" לא ילקחו בחשבון בעת הפרשת הכספים לקרן הפנסיה.
לידיעתכם חוק פנסיה חובה קובע תקרה לשכר המזכה לפנסיה בגובה השכר הממוצע במשק.

באיזה שלב מתחילים להפריש את הפנסיה?

עבודה במקום חדש
עובד המתחיל עבודה חדשה והיה לו לפני כן ביטוח פנסיוני זכאי לקבל את ההטבה של הפרשה לפנסיה מהיום הראשון במקום העבודה. יצויין כי ההפרשות לפנסיה יופרשו עם סיום 3 חודשי עבודה באופן רטרואקטיבי למועד תחילת העבודה.
עבודה באותו מקום
o מתאריך 1.1.2008, הזכאות להפרשות לפנסיה תינתן עם השלמת 9 חודשי עבודה.
o מתאריך 1.1.2009, הזכאות להפרשות לפנסיה תינתן עם השלמת 6 חודשי עבודה.

 

בחירת קרן הפנסיה ו/או קופת הגמל אליה מפרישים כספי הפנסיה, נתונה לשיקולו של העובד

העובד זכאי לבחור לאן להפריש את כספי הפנסיה לאורך השנים בין אם מדובר בקרן פנסיה ובין אם מדובר בקופות הגמל השונות. חוק פנסיה חובה קובע כי על העובד להודיע בכתב למעסיק לאן להפריש כספי הפנסיה תוך 60 ימים מיום תחילת העבודה. במידה והעובד לא הודיע למעביד מהי בחירתו, המעביד יפריש את הכספים לקופה כאשר לעובד קיימת הפרוגרטיבה בכל עת לעבור לקרן פנסיה או קופת גמל אחרת ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה של מוות ונכות.

 

חשוב לדאוג לעתידכם!

החל משנת 2008 חוק פנסיית חובה מחייב את המעסיקים לדאוג לעתידכם וכך תוכלו לדאוג שלעת זקנה עם יציאתכם לפנסיה יהיו לכם פחות דאגות כספיות אם בכלל.
לידעתכם, מעסיקים הפועלים בניגוד לחוק פנסיית חובה או מקיימים אותו רק באופן חלקי מסתכנים בסנקציות כספיות קשות וקנסות גבוהים ממשרד התמ"ת, זאת בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.
במידה ואתם חושדים שהמעסיק שלכם לא מפריש לכם כספים לפנסיה בזמן, או לא מפריש כספים לפנסיה כלל, אל תוותרו על עתידכם! מומלץ ליצור קשר באופן מיידי עם עורך דין מומחה לדיני עבודה ולפנסיה.
משרד עורך דין קלרפלד מומחה בכל הנוגע לזכויות לפנסיה, וידאג כי המעסיק שלכם ישלם לכם את הכספים המגיעים לכם על פי חוק.

לפגישה עם עורך דין מומחה לענייני פנסיה צרו קשר