דמי הבראה

דמי הבראה הינם כספים אשר המעסיקים משלמים לעובד מדי שנה שמטרתם לסייע כלכלית לעובד לצאת לחופשה השנתית ולאפשר לו לאגור כוחות להמשך העבודה. בעבר העובד היה צריך להוכיח כי שהה בבית הבראה או נופש אחר ע"י העברת קבלות למעסיק, כיום, מדובר בזכות המעוגנת בתוספת דמי הבראה בתלוש השכר,ללא התניה.

מי זכאי?

ככלל, החובה לתשלום דמי ההבראה ע"י המעסיק מקורה בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה שהוראותיו הורחבו בצו הרחבה על כלל המעסיקים והעובדים במדינת ישראל. יחד עם זאת, הוראות ההסכם הקיבוצי לא חלות על מעסיקים ועובדים שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בנוגע לדמי הבראה ולעובדים במגזר הציבורי אשר שכרם משתלם על פי הסכמים קיבוציים למגזר הציבורי.
ההסכם הקיבוצי קובע כי עובד שעבד שנה לפחות במקום עבודתו יהיה זכאי לקצובת הבראה בהתאם לוותק במקום העבודה.
לעניין עובדים במשרה חלקית – ההסכם הקיבוצי קובע כי עובד במשרה חלקית ישולמו לו דמי הבראה באופן יחסי.

איך מחשבים?

 מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנה כפול תעריף מחיר יום הבראה לאותה שנה = סה"כ דמי הבראה

  • ימי הבראה – ההסכם הקיבוצי בדבר קצובת הבראה קובע כי מספר ימי ההבראה אליהם זכאי העובד נקבעים בהתאם לוותק שלו. לדוגמה: עובד בעל ותק של שנה זכאי ל – 5 ימי הבראה, בעוד שעובד בעל ותק של שנתיים  עד שלוש שנים כולל יהיה זכאי ל- 6 ימי הבראה. מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית יהיה זכאי העובד ל7 ימי הבראה, מהשנה ה11 ועד ה15 יהיה זכאי העובד ל8 ימי הבראה, מהשנה ה16 ועד השנה ה19 יהיה זכאי העובד ל9 ימי הבראה ומהשנה ה20 ומעלה יהיה זכאי העובד ל10 ימים הבראה.
  • מחיר יום הבראה – בכל שנה צו הרחבה קובע מהו תעריף מחיר יום הבראה אותו יש לשלם לעובד במגזר הפרטי באותה שנה. לדוגמה: בשנת 2012 תעריף יום הבראה היה 371 ₪. במגזר הציבורי התעריף נקבע בהתאם להסכמים הקיבוציים למגזר הציבורי. לדוגמה: בשנת 2012 תעריף יום הבראה היה 420 ₪.

 דוגמת חישוב: עובד במגזר הפרטי בעל ותק 3 שנים בשנת 2012 יהיה זכאי לסכום דמי הבראה בסך: 371 כפול 6 = 2,226 ש"ח.

המועד לתשלום

בהתאם להסכם הקיבוצי בדבר דמי ההבראה, על המעסיק לשלם לעובד את התשלום בחודשי הקיץ מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. יצוין כי המעביד רשאי לפצל התשלום לדמי הבראה. כאמור, עובד יהיה זכאי לתשלום רק לאחר השלמה של שנת עבודה במקום העבודה, ועל כן הוא יהיה זכאי לקבלתם במועד המקובל במקום העבודה באופן רטרואקטיבי, גם עבור עבודתו בשנה הראשונה וגם לחלק היחסי בעבודתו בשנה השנייה. לדוגמה: במידה והעובד התחיל לעבוד בחודש אפריל ודמי ההבראה במקום עבודתו משולמים בחודש יולי, הוא יקבל את התשלום בחודש יולי רק בשנה לאחר מכן עבור השנה הראשונה והחלק היחסי מהשנה השנייה.

אי זכאות לתשלום

בעת חישוב הוותק לעניין תשלום ההבראה, לא יובאו בחשבון תקופות של היעדרות לתקופה ארוכה כגון היעדרות לחופשה ללא תשלום. כלומר, בחישוב השנתי של דמי ההבראה יקוזזו תקופות ההיעדרות שבוצעו ללא תשלום.
חשוב לציין כי החקיקה והפסיקה קבעה כי ישנם תקופות של היעדרות אשר נחשבים לתקופות המזכות את העובד במתן דמי הבראה כגון: מילואים, שמירת הריון, חופשת לידה, מחלה ותאונת עבודה (מחלה שמגיע עבורה שכר ותאונת עבודה שמגיע עבורה תשלום מביטוח לאומי), כאילו העובד עבד בימים אלה.

במידה וקופחתם בתשלום – מהרו לדרוש אותם!

במידה והמעסיק לא שילם לכם בניגוד לחוק, או שילם אותם באופן חלקי

  • כל עוד מתקיימים יחסי עובד מעביד, יש באפשרותכם לתבוע תשלום עד 7 שנים אחורה.
  • עם סיום היחסים ביניכם, הזכות לדמי הבראה תהיה רק לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה – כלומר, עם עזיבתכם את מקום עבודתכם בין אם מדובר בהתפטרות ובין אם מדובר בפיטורין, יש לכם עילה לתבוע תשלום עבור דמי הבראה לתקופה של שנתיים שלפני תום תקופת העבודה ותו לא.
    לאור האמור, מיד עם היוועדכם כי קופחתם בעניין תשלום דמי הבראה, פנו באופן מיידי לעורך דין מומחה לדיני עבודה!

לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה עם עורך דין מומחה לדיני עבודה צלצו כבר היום:

09-8995871