הוצאות נסיעה למקום העבודה ומהעבודה לבית זה משהו שמגיע לכם על פי החוק

הוצאות נסיעה

ישראל נחשבת למדינה קטנה אך כאשר מדובר בהוצאות נסיעה למקום העבודה ההוצאה גדלה מיום ליום, הן בשל עליית המחירים בדלק והן בשל עליית המחירים בתחבורה הציבורית. כיום, מרבית מאוכלוסיית העובדים במדינת ישראל נעזרים באופן יומיומי במכונית או בכלי תחבורה ציבוריים על מנת להגיע למקום העבודה. עובדה זו משפיעה פעמים רבות האם לבחור מקום עבודה מסויים והאם זה משתלם. לאור האמור, בשנת 1976 נחתם הסכם קיבוצי בדבר השתתפות המעבידים בהוצאות נסיעה של העובדים לעבודה וממנה, אשר הורחב בצו בשנת 2004 על כלל המשק. המשמעות היא כי המעסיק יספוג לפחות חלק מההוצאות של העובד למקום העבודה וממנה.

חישוב החזר הוצאות נסיעה

בצו ההרחבה בדבר השתתפות המעבידים בהוצאות נסיעה נקבע כי כל עובד הזקוק לתחבורה על מנת להגיע למקום עבודתו יהיה זכאי לקבל מהמעסיק השתתפות בהוצאות נסיעה עבור כל יום עבודה בפועל. החזר הנסיעות יחושב לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או בעלות של מנוי חודשי מוזל. כלומר, גם אם העובד מגיע במכונית או במחיר גבוה מהנקבע בצו הרחבה, הוא אינו זכאי לסכום גבוה מהאמור, אלא אם כן קיים הסכם במקום העבודה הקובע אחרת. יצויין כי העובד לא מחוייב לציין בפני המעביד כיצד הוא מגיע למקום העבודה, וגם לא מחויב לספק קבלות עבור נסיעותיו, צו ההרחבה קובע כי העובד זכאי לקבל החזר בעבור הנסיעות כל עוד הוא זקוק לתחבורה על מנת להגיע למקום עבודתו.

סכום מקסימלי להחזר הוצאות עבור נסיעה

שיעור הקצובה המרבית החודשית לעובד עבור הוצאות נסיעה מתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2013 הסכום עומד על 25.20 ₪ ליום. עובד לא יוכל לקבל החזר נסיעה לאמור, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם בינו לבין המעסיק.

 

מי לא זכאי להחזר?

ישנם מקרים בהם המעסיק לא מחויב לשלם החזר הוצאות נסיעה לעובד:
1) במקרים בהם המעסיק דואג להסעות לעובד למקום עבודתו וחזרה. יצויין כי במקרה והעובד מוסע רק לכיוון אחד הוא יהיה זכאי להחזר בגובה 50% מהחזר הוצאות נסיעה שהיה זכאי לולא היה מוסע.
2) עובד הנעדר ממקום העבודה.
3) עובד בעל רכב צמוד על חשבון המעסיק.

החזר הוצאות נסיעה היא זכות מוגנת!

לידיעתכם, זכותו של העובד לקבל החזר הוצאות נסיעה הינה זכות מגן ולא ניתן לוותר עליה. במידה ואתם חושדים כי קופחתם בזכויותיכם בעניין זה, ייתכן וגם קופחתם בנושאים נוספים במקום עבודתכם ועל כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה שיוכל לוודא כי הנכם מקבלים זכויותיכם על פי דין.

לפגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה צלצלו כבר היום:

09-8995871