הלנת פיצויי פיטורין

במידה והנכם זכאים לפיצויי פיטורין ולא שילמו לכם אותם במועד, או לא שילמו לכם אותם כלל, ייתכן והנכם זכאים לתשלום עבור הלנת פיצויי פיטורין.

הזכאות להלנת פיצויי פיטורין

לפי דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין, אדם שעבד שנה אחת לפחות ברציפות אצל המעביד ופוטר, זכאי לקבל פיצוי פיטורין על אבדן מקור הכנסה.
שיעור פיצויי הפיטורין מחושבים על בסיס של שכר חודשי במקרים של עובדים המקבלים משכורת חודשית ושכר של שבועיים במקרים של עובדים המקבלים שכר המשולם על בסיס יומי או שעתי.
במידה ועברו 15 ימים מהיום בו היו אמורים להיות משולמים פיצויי הפיטורין, הנכם זכאים לתשלום עבור הלנת פיצויי פיטורין.

רוצים להתייעץ בנושא? לקביעת פגישה צלצלו כבר היום:

09-8995871

עד לאיזה מועד המעביד מחויב לשלם לכם את פיצויי הפיטורין?

בבואכם לדרוש תשלום, חשוב לשים לב מהו המועד האחרון בו מחויב המעסיק לשלם לכם את פיצויי הפיטורין. ככלל – המעביד מחויב לשלם לכם פיצויי פיטורין ביום בו הסתיימו היחסים ביניכם אלא אם כן נקבע ביניכם אחרת בהסכם עבודה, הסכם או הסדר קיבוצי או בצו הרחבה. כלומר, על פי חוק הגנת השכר המועד המאוחר לתשלום פיצויי הפיטורין הוא המועד הקובע. במידה ופיצויי הפיטורין לא הועברו אליכם במועד, הנכם רשאים לדרוש תשלום כעבור 15 ימים מהמועד בו המעביד היה מחויב לתשלום.

מהו שיעור הפיצוי שהנכם זכאים לו בגין האיחור בתשלום פיצויי הפיטורין?

גובה התשלום נקבע בהתאם ליום בו שולמו פיצויי הפיטורין בפועל.
חוק הלנת השכר קובע כי איחור של עד 15 ימים בתשלום פיצויי הפיטורין, לא מקנה לכם תשלום עבור הלנת פיצויי פיטורין. החל מהיום ה-16 ועד ליום ה 30 המעסיק מחויב לשלם לכם פיצויי פיטורין עם הצמדה למדד עד ליום בו הוא שילם לכם את הפיצויים בפועל. החל מהיום ה-30, המעסיק יחויב לא רק בתשלום פיצויי הפיטורין והצמדה למדד אלא גם בתוספת של 20% בעד כל חודש איחור בתשלום הפיצויים. לדוגמה: אם המעסיק שלכם העביר לכם את תשלום פיצויי הפיטורין רק לאחר 8 חודשים, המשמעות היא שהנכם זכאים לקבלת תוספת של 20% על הסכום הכולל של הפיצויים ועוד הפרשי הצמדה בעד כל חודש של הלנה.

במידה והנכם סבורים כי מגיע לנו פיצוי הלנת שכר, מומלץ לפנות לעורך דין כמה שיותר מהר

להבדיל משכר עבודה, הזכות לפיצויי הלנת שכר מתיישנת אם לא תגישו את התביעה לבית הדין האזורי לעבודה תוך שנה מהיום שהשכר נחשב מולן או תוך 60 יום מהיום בו קיבלתם את השכר הקשור לפיצוי, לפי המוקדם! אמנם בית הדין רשאי להאריך את התקופה של 60 יום לתקופה של 90 יום, אך מדובר בזמן מאוד מוקצב ועל כן עליכם לפעול בעניין כמה שיותר מהר. במידה ולא תפנו לבית הדין לענייני עבודה בזמנים הקבועים בחוק, זכאותכם תיפרע מכיוון שמדובר בהתיישנות מהותית הקבועה בחוק.

 

למידע נוסף – ראו גם שאלות נפוצות בנושא דיני עבודה

לפרטים נוספים וקביעת פגישה צלצלו כבר היום:

09-8995871