הסכמי עבודההסכם עבודה – חשוב לקרוא, להבין ולהפנים!

הגעתם לרגע המיוחל, ואחרי זמן לא מועט של חיפוש מקום עבודה, התקבלתם למקום עבודה!
עם התקבלותכם למקום העבודה, המעסיק בדרך כלל דורש כי תחתמו על הסכם עבודה לאחר שהודיע לכם מהם תנאי עבודתכם.
לא אחת, עובדים רבים חותמים על הסכם עבודה מבלי לעבור עליו מסיבות רבות: הרצון להתחיל לעבוד במקום העבודה כמה שיותר מהר, הידיעה שמלכתחילה אין באפשרותכם לשנות את תנאי החוזה, הסכם עבודה שכתוב בצורה לא בהירה, אי נעימות לפנות למעסיק בבקשה לשנות סעיפים בהסכם עבודה ועוד…

חשוב לדעת, אי ידיעה לא פותרת מאחריות!

במידה ובהסכם עבודה שעליו חתמתם נכתבו דברים אחרים ממה שהוסכם מראש עם המעסיק, או לחלופין בעת סיום היחסים ביניכם לבין המעסיק אתם מגלים פתאום שחוזה העבודה פועל לרעתכם, יהיה מאוד קשה לטעון כנגד הכתוב בהסכם עבודה מכיוון שאתם חתומים עליו בידיעה שהייתם אמורים לקרוא אותו בטרם החתימה. בנוסף, פעמים רבות בהסכם עבודה עצמו חתמתם על סעיף בו נכתב כי קראתם את תנאי החוזה, הבנתם אותם ואתם מסכימים אליהם.
על כן, בטרם החתימה על הסכם עבודה מול המעסיק מומלץ לקרוא את החוזה היטב ובמידת הצורך לפנות לעו"ד בעניין.

מהו הסכם עבודה?

הסכם עבודה הינו חוזה הבא להסדיר את יחסי העבודה בין העובד למעביד בכל הנוגע לזכויות ולחובות של הצדדים אחד לשני במהלך היחסים ביניהם. ישנם מספר סוגים של חוזי עבודה לעובדים במדינת ישראל הכוללים תנאי עבודה שונים. יחד עם זאת, ישנם פרמטרים קבועים אשר בדרך כלל כלולים בכל סוגי חוזי העבודה: פרטי הצדדים (שמות הצדדים, תעודות זהות, מספר עסק ועוד), הגדרת תפקיד (היקף העבודה, אחריות העובד וסמכויותיו), תנאי העבודה, השכר (אופן תשלום השכר, שעות נוספות, עבודה בחגים), תנאים סוציאליים (פנסיה, נסיעות, דמי הבראה), תנאים נלווים (תקופת ניסיון, בונוסים) ועוד.
הסכם עבודה יכול לכלול נושאים נוספים הרלוונטיים למשרה הספציפית כגון: סעיף אי תחרות האוסר על העובד לעבוד עם מתחרים של המעסיק בזמן עבודתו אצלו, שמירה על סודיות גם לאחר סיום יחסי עובד מעביד (למשל: עובד שעבד עם מידע סודי) ועוד.

ישנם סוגים שונים של הסכמי עבודה

במשק הישראלי ישנם מספר סוגים של הסכמי עבודה. מדובר בחוזים בעלי אופי שונה וזאת בהתאם לסוג העבודה, כאשר כל אחד מהחוזים בעל יתרונות וחסרונות משלו:
1)      הסכם עבודה לתקופה בלתי מוגבלת –
מדובר בחוזה סטנדרטי המקובל במקומות עבודה אשר חתומים עליו מרבית העובדים במדינת ישראל. הסכם עבודה זה הינו חוזה אישי אשר מעגן בו את תנאי ההתקשרות הכוללים החובות והזכויות בין העובד למעביד. בהסכם עבודה מסוג זה לא קיים מועד לסיום היחסים בין העובד למעביד – סיום חוזה זה יהיה עם התפטרות העובד או עם פיטורי העובד על ידי המעסיק. יצוין כי ייתכן והמעסיק יבקש מהעובד מעת לעת לחתום על הסכם עבודה חדש מסוג זה בשינוי תנאים מסוימים כגון: תפקיד, שכר תנאים ועוד.
2)      הסכם עבודה לתקופה מוגבלת –
מדובר בהסכם עבודה שנקבע מראש לתקופה המוגבלת בזמן. עם סיום התקופה שהוקצבה בהסכם עבודה, היחסים בין העובד והמעסיק מסתיימים מבלי שהמעסיק יצטרך להציג בפני העובד עילה לפיטורין או לערוך לו שימוע לפני פיטורין. יחד עם זאת, חשוב לציין כי המעסיק לא יכול לנצל חוזה מסוג זה על מנת להימנע מצבירת ותק על ידי העובדים. במידה והעובד מועסק תחת חוזה זה לתקופה של שנה לפחות והמעסיק לא מעוניין לחדש את החוזה עם סיום התקופה המוגבלת, המעסיק יהיה מחויב לפעול כאילו פיטר את העובד ולספק לו פיצויי פיטורין, שימוע וכיו'.
3)     הסכם עבודה למשימה מסוימת –
מדובר בהסכם עבודה שנחתם בין עובד למעסיק למטרה ו/או משימה מסוימת. לדוגמה: חוזה של התמחות באוכלוסיות מסוימות כגון: רואי חשבון, רופאים ועורכי דין. עם סיום ביצוע המטרה שלשמה נכתב החוזה (למשל עם סיום ההתמחות), אין אפשרות לחדש את החוזה להבדיל מהסכם עבודה לתקופה מוגבלת.

רוצים להתייעץ בנושא? צלצלו:

09-8995871

הסכם עבודה בלתי חוקי

לא אחת אנו נתקלים בסעיפים בהסכם עבודה המנוגדים לחוק. לדוגמה: סעיף הקובע כי הפרשות לקופת הפנסיה יידחו למועד אחר בהסכמת העובד, תשלום שעתי מתחת לשעת המינימום, אי תשלום על שעות נוספות, עבודה בשעות מרובות מעבר למותר בחוק ועוד. הסיבות לכך יכולות לנבוע מאי ידיעה של החוק ע"י המעסיק (כמובן שאי ידיעה לא פותרת אותו מהחובה למתן הסכם עבודה חוקי לעובד), או ניצול של המעסיק בגין מצבו ה"נחות" של העובד לאור התחרות הגדולה הקיימת במשרות מסוימות בשוק העבודה.

חוק הודעה לעובד התשס"ב-2002 מחייב את המעסיק למסור לעובדים הודעה בכתב בנוגע לתנאי עבודתם לא יאוחר מ-30 יום מתחילת עבודתם. פירוט זה כולל בין השאר זהות המעסיק והעובד, תיאור עיקרי התפקיד, פירוט אודות שכר העבודה, אורך יום עבודה ותנאים סוציאלים. הסעיפים המפרטים מהם תנאי העבודה חייבים להיות בקנה אחד עם החוק. כלומר, ככלל, במידה וישנם סעיפים בהסכם עבודה המנוגדים לחוק, אינכם מחויבים לבצע אותם גם אם חתמתם על החוזה כפי שהוא, מכיוון שזה מנוגד לחוק. בנוסף תוכלו לתבוע זכויות עבודה המגיעות לכם על פי חוק שהמעסיק נמנע מלתת לכם אותם לאור הסכם לא חוקי (גם בעת סיום יחסי עובד מעביד). לדוגמה: אי קבלת תשלום על שעות נוספות, לא הפרישו לכם פנסיה מהמשכורת בהתאם לחוק ועוד.

הפרת חוזה עבודה

במידה ואתם או המעביד שלכם ביצעתם אקט כלשהו המנוגד לחוזה העבודה, ככלל, בדרך כלל הדבר ייחשב להפרת חוזה העבודה שתכלול משמעויות נלוות לכך. יצוין כי לא כל התנהגות המנוגדת לחוזה העבודה נחשבת להפרת חוזה העבודה וצריך לבחון כל עניין בהתאם לנסיבות. לדוגמה: מעביד שהעסיק עובד אחר במקומכם לאחר שחתם אתכם על חוזה עבודה מכיוון שהוא חושב שהוא מתאים יותר, סביר להניח כי יהיה מדובר בהפרת חוזה עבודה מכיוון שכבר סיכמתם וחתמתם על חוזה מחייב. לעומת זאת, במקרים בהם המעביד למשל מגלה כי שיקרתם בקורות החיים, ייתכן וזה יוביל להפרת החוזה. לדוגמה: במידה ושיקרתם בנוגע לניסיון שלכם ו/או להכשרתם. יצוין כי לא כל שקר ייחשב להפרת חוזה, הכל בהתאם לנסיבות.

פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה

במידה ואתם רוצים להוכיח כי הצד השני הפר תנאים בחוזה עבודה, נטל ההוכחה בבית המשפט מוטל על הצד הטוען להפרה. עליכם לשכנע את בית המשפט כי הצד השני הפר את החוזה. במידה והצלחתם בכך יש באפשרותכם לסיים את יחסי עובד מעביד וייתכן ויפסקו לכם פיצויים בהתאם.

קביעת גובה הפיצוי שייפסק לכם ע"י בית המשפט יקבע בהתאם למספר פרמטרים:
1)      בהתאם לזמן בו הופר חוזה העבודה –
לפני החתימה על החוזה (לאחר שסיכמתם דברים בעל פה), לאחר חתימת החוזה ולפני תחילת העסקה, לאחר מספר שנים במקום העבודה ועוד.
2)      בהתאם למה שסוכם בחוזה עבודה לענין פיצויים בעת הפרת החוזה –
לעתים יש בחוזה עבודה סעיף פיצויים אשר מחייב את מפר החוזה לפצות את הצד השני.
3)      בהתאם להיקף הנזק שנגרם לכם ויש באפשרותכם להוכיח אותו. לדוגמה:
במידה והסתמכתם על מקור פרנסה, הצעות עבודה אלטרנטיבות ממקומות אחרים שסירבתם להם, שינוי מקום מגורים בעקבות מקום העבודה ועוד.

עצות לעובדים בטרם חתימה על הסכם עבודה

1. קראו את חוזה העבודה היטב לפני שאתם חותמים עליו.
2. במידה ויש דבר מה שאינו ברור לכם מהכתוב בחוזה עבודה, פנו למעסיק או לאחראי כוח אדם ותבקשו הסבר מפורט. חשוב לא לחתום על החוזה לפני שאתם מבינים כל דבר שכתוב בו.
3. במידה וישנם סעיפים המנוגדים לחוק, מומלץ לפנות למעסיק ולבקש לשנות את הסעיפים על פי חוק בטרם החתימה על החוזה.
4. רצוי לבדוק כי יש סעיפים המגנים עלייך במידה ויסתיימו יחסי עובד מעביד.
5. במידת הצורך קבלו ייעוץ מעו"ד דיני עבודה שידאג לאינטרסים שלכם. לדוגמה: במקרים בהם החוזה לא ברור, במידה ואתם חושדים שהחוזה לא חוקי ועוד.

בטרם חתימה על חוזה עבודה מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לדיני עבודה!

פנייה לעורך דין לעזרה בכל הקשור לחוזה עבודה יחסוך לכם זמן רב וכאב ראש.
משרד עורכי דין קלרפלד בעל ניסיון רב שנים בתחום דיני העבודה ובבחינת חוזי העבודה באופן יסודי יעיל ומהיר – ידאג לאינטרסים שלך.
משרדינו יבחן בין השאר את סעיפי החוזה, חוקיות החוזה, יבחן האם מדובר בתנאים הוגנים או שמדובר בחוזה לטובת המעסיק, האם מטרותייכם מושגות בהסכם עבודה והאם ההסכם מגן עליכם במצב של סיום יחסי עובד מעביד. במידת הצורך, נלווה אתכם בהליך של שינוי סעיפים בחוזה אל מול המעסיק ונכוון אתכם על מה כדאי להתעקש ועל מה אסור לכם להתפשר.

לפגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה לדיני עבודה וחוזי עבודה צלצלו אלינו:

09-8995871