פיצויי פיטורין אימתי?

בעידן המודרני כל נושא התעסוקה עבר שינוי מהפכני, וכיום, העובד המצוי אינו נשאר במקום עבודתו יותר ממספר שנים בודדות. הסיבות לכך הינן: הרצון להתקדם ולהתפתח, הרצון לגוון במקום עבודה, שיפור וקידום תנאי השכר, שינוי במקום המגורים ועוד סיבות רבות ואחרות. עם ההחלטה להתפטר, רבים נוטים לחשוב כי פיצוים ניתנים לעובד רק במידה ופיטרו אותו ואינם מודעים לעובדה כי העובד זכאי לקבל כספי פיטורין גם אם הוא זה שהתפטר ממקום עבודתו.

מה מגיע לכם במידה והתפטרתם

ככלל – במידה ופוטרתם ממקום עבודה בו עבדתם לפחות שנה אחת ברציפות, הנכם זכאים לפיצויי פיטורין. יחד עם זאת, חוק פיצויי פיטורין קובע כי ישנם מקרים בהם למרות שאתם אלה שהתפטרתם, המעסיק עדיין מחוייב לשלם לכם פיצויי פיטורין. לדוגמה: התפטרות לאור העתקת מגורים (בהתאם לאמור בחוק), התפטרות עקב שינוי במצב הבריאותי, התפטרות הורה לאחר לידה ו/או אימוץ ילד, התפטרות עקב הרעת תנאים ועוד.

לפירוט בעניין ראו דין התפטרות כדין פיטורין.

כיצד מחושבים פיצויי הפיטורין?

על פי חוק פיצויי פיטורין, יש לחשב פיצויי פיטורין על פי שכר של חודש עבור כל שנת עבודה רציפה. יחד עם זאת, במשך השנים נוצרו מודלים שונים של עובד ומעביד ובהתאם לכך נקבעו בחקיקה ובפסיקה חישובים מותאמים לעניין פיצויי פיטורין בהתאם לנסיבות:

• עובד בשכר חודשי – החישוב מתבצע לפי המשכורת החודשית האחרונה כפול מספר שנות העבודה.
• עובד בשכר יומי/שעתי  – ממוצע חודשי של יומי/שעות עבודה של 12 חודשי עבודה שקדמו לפיטורים כפול התעריף האחרון ליום/שעה.
• עובד קבלן – החישוב מתבצע לפי ממוצע השתכרות של השנה שקדמה לסיום העבודה.
• עובד שכר בסיס המקבל גם עמלות – החישוב מתבצע לפי השכר האחרון יחד עם ממוצע העמלות החודשיות במהלך שנת העבודה האחרונה.
• עובד שהופחת לו השכר בשנה שלפני הפיטורין – החישוב יחולק לשניים בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים, לפני ההפחתה ולאחר ההפחתה.
• עובד שהיקף המשרד בה עבד השתנה (מחלקית למלאה ולהיפך) – החישוב יהיה בהתאם להיקף המשרה בכל תקופת העבודה, לפי השכר האחרון כפול שנות העבודה.

 דעו זכויותיכם!

כתוצאה ממשברים כלכליים, האטה בצמיחה, ושינויים במדיניות הכלכלית, פיטורי עובדים הפכו להיות תופעה נפוצה ומוכרת במדינת ישראל ובעולם כולו. כתוצאה מכך, נקבע בצו הרחבה כי  המעסיק מחוייב להפריש כספים לפיצויי פיטורין כחלק מההפרשות לקרן הפנסיה של העובד. לדוגמה: נכון לשנת 2013 המעסיק מחוייב להפריש 5% מהמשכורת של העובד לטובת פיצוים במידת הצורך. לא אחת, עם סיום יחסי עובד מעביד, מתגלה מעסיק שפעל בניגוד לחוק ולא הפריש כספים לקרן פיצויים בהתאם לנדרש, וכתוצאה מכך, העובד לא בהכרח יקבל את כספי הפיצויים אליהם הוא זכאי על פי חוק. ייתכנו מצבים בהם המעסיק ישתמש בכספי הפיטורים שהיה אמור להפריש למטרות אחרות, ובעת הפיטורין לא יהיה בידיו היכולת לשלם את פיצויי הפיטורין לעובד.

על מנת למנוע המצב האמור, חשוב לדעת מהם הזכויות שהנכם זכאים אליהם במקום עבודתכם, ולהתייעץ עם עורך דין במידה של פיטורין או התפטרות לצורך קבלת פיצויי פיטורין.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה באזור השרון ליד נתניה

 צור קשר בטלפון:

09-8995871