תשלום עבור ימי מחלה עקב מחלת קרוב משפחה

דבר ידוע הוא שעובד זכאי לימי מחלה בהתאם לחוק וכי המעביד מחוייב לספק לו אותם. יחד עם זאת, ישנן זכויות רבות בנוגע לתשלום עבור ימי מחלה שאינכם יודעים כי אתם זכאים להם. למשל: הידעתם כי הנכם זכאים לתשלום עבור ימי מחלה עקב מחלת בן\בת זוג או עקב מחלת הורה? ישנם מקרים בהם קרוב אליכם חולה ובעקבות כך תהיו זכאים לתשלום עבור ימי מחלה.

חובת תשלום עבור ימי מחלה עקב מחלת בן\בת זוג

במידה ולקחתם ימי מחלה (על חשבון ימי המחלה הצבורים שלכם) עקב מחלת בן/בת זוג, החוק יחייב את המעסיק לשלם לכם עבור ימי המחלה בתנאים הבאים:

הנכם זכאים לזקוף 6 ימי מחלה בשנה עקב היעדרות ממקום העבודה בעקבות מחלת בן\בת זוגכם על חשבון ימי המחלה שצברתם.
במידה ובן/בת הזוג שלכם חולה במחלה ממארת (כגון סרטן), והנכם עובדים במקום העבודה, הנכם זכאים לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות. התשלום עבור ימי מחלה ינתן על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלכם או על חשבון ימי חופשה המגיעים לכם, לפי בחירתכם.

יש עוד שאלות בנושא? צלצלו אלנו:

09-8995871

חובת תשלום עבור ימי מחלה עקב מחלת הורה

הנכם זכאים לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה עקב מחלה של הורה שלכם או של בן\בת זוגכם על חשבון ימי המחלה הצבורים שלכם ולדרוש מהמעסיק תשלום עבור ימי מחלה. יחד עם זאת, החוק מסייג מהם התנאים לקבלת תשלום עבור ימי מחלה לעניין מחלת הורה:

הורה נחשב כחולה אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום כגון: אכילה, רחצה, ניידות וכיוצ'.
ניתן לדרוש תשלום עבור ימי מחלה בתנאי שבן\בת הזוג שלכם עובד\ת ולא נעדר\ת ממקום עבודתו\ה בשל אותה מחלה.

במידה ואחד מהאחים שלכם נעדר מעבודתו בשל מחלה של ההורה ומימש את זכאותו בהתאם לחוק לתשלום עבור ימי מחלה, לא ניתן לדרוש גם עבורכם תשלום עבור ימי מחלה.
יש באפשרותכם לדרוש תשלום עבור חלקי ימים שבהם נעדרתם עקב מחלת הורה, והתשלום עבור ימי מחלה אלה יחושב לפי היחס שבין שעות ההיעדרות לבין השעות של יום העבודה המלא שלכם.

לא ניתן לדרוש תשלום עבור ימי מחלה במצב בו ההורה נמצא במוסד סיעודי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי.
יצוין כי בעבר, החוק אפשר לדרוש תשלום עבור ימי מחלה עקב מחלת הורה רק אם ההורה היה בן 65 שנים לפחות. כיום, לאחר התיקון לחוק שבוצע בפברואר 2014, דרישה זו בוטלה וכעת אין הגבלת גיל לדרישת תשלום עבור ימי מחלה בעקבות מחלת הורה.

הפרוצדורה לקבלת תשלום עבור ימי מחלה עקב מחלת הורה

במידה והנכם מעוניינים בקבלת תשלום דמי מחלה בעקבות היעדרות ממקום העבודה עקב מחלת הוריכם, עליכם למסור למעסיק הצהרה חתומה בנוגע לטיפול בהורה. בנוסף, עליכם לצרף מכתב מהרופא המטפל המעיד כי הוריכם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יומיומיות. לידיעתכם – כל עוד לא מסרתם את המסמכים הללו למעסיק, הוא אינו מחויב בתשלום עבור ימי מחלה.

חובת תשלום ימי מחלה עקב מחלת ילד

הנכם זכאים לתשלום עבור ימי מחלה עקב מחלת ילדיכם בתנאים הבאים:

עד הגיעו של ילדיכם לגיל 16 הנכם זכאים לזקוף עד 8 ימי מחלה בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלכם ולדרוש בהתאם תשלום עבור ימי מחלה.

במידה וילדכם חולה במחלה ממארת (כגון סרטן) ועוד לא הגיע לגיל 18 שנה והנכם עובדים במקום העבודה ו/או אצל אותו מעסיק במשך שנה לפחות, הנכם זכאים לזקוף עד 90 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים או על חשבון ימי החופשה שלכם, לפי בחירתכם. יש לציין כי במצב בו בן\בת הזוג שלכם עובד\ת ולא נעדר\ת מעבודתה עקב מחלת ילדכם או שהעובד הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בהחזקתכם הבלעדית, הנכם זכאים לזקוף עד 110 ימים בשנה ולדרוש תשלום עבור ימי מחלה צבורים עקב מחלה ממארת (כגון סרטן) של ילדכם.

במידה וילדכם בעל מוגבלות והנכם עובדים לפחות שנה במקום עבודתכם, הנכם זכאים לזקוף עד 18 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים ולדרוש תשלום עבור ימי מחלה בהתאם, או לחלופין לדרוש תשלום עבור ימי חופשה.

חובת תשלום ימי מחלה עקב הריון בת הזוג

הנכם זכאים לזקוף עד 7 ימים בשנה של היעדרות עקב טיפול, בדיקות הקשורות להריון או בשל לידה על חשבון תקופת ימי המחלה הצבורים לכם. יחד עם זאת, החוק מסייג מהם התנאים לקבלת תשלום עבור ימי מחלה עקב הריון בת זוג:

הבדיקות קשורות להריון בת הזוג ולצורך ליווי לטיפולים או בדיקות בקשר להריון שכרוך בהן סיכון לחיי בת הזוג או העובר. במקרה של הפלה – ליווי של לא יותר מ-24 שעות מביצועה.
ליווי בת הזוג לבדיקות ו/או לטיפולים הקשורים להריון, אף שלא כרוך בהן סיכון לחיי האישה ו/או העובר במקרים בהם בת הזוג תלויה בעזרת הזולת בביצוע בדיקות או טיפולים אלה.
נוכחות בלידה תיחשב מתחילת הופעת צירי הלידה ועד 24 שעות לאחר הלידה עצמה.

כאשר הנכם מטפלים באדם הקרוב אליכם, פעמים רבות אין לכם את הזמן ואת הידע בכל הנוגע לזכויותיכם לתשלום עבור ימי מחלה. משרד עורכי דין קלרפלד מתמחה בכל הנוגע לתשלום עבור ימי מחלה ויוכל לייעץ לכם אם הנכם זכאים לתשלום נוסף בעניין ואף לפנות למעסיק שלכם ובמידת הצורך לערכאות המתאימות על מנת לדרוש תשלום עבור ימי מחלה אליהם אתם זכאים על פי חוק.

לקביעת פגישה עם עו"ד מומחה לתשלום עבור ימי מחלה צלצלו אלינו:

09-8995871