הלנת שכר – מה זה אומר?

הלנת שכר הוא עיכוב בתשלום שכר העבודה שלכם.

חוק הגנת השכר קובע כי המעסיק שלכם מחוייב לשלם לכם שכר עבודה בתום כל חודש עבודה, ובמידה והתעכב בתשלום, או לחלופין לא שילם אותו כלל, הדבר ייחשב להלנת שכר וייתכן והנכם זכאים לפיצויים. החוק בא למעשה להגן על העובד שבדרך כלל נמצא בעמדה נחותה יותר מהמעביד ולהבטיח כי יפוצה במידה ולא יקבל את שכרו במועד, ומנגד, ירתיע את המעביד מאיחור בתשלום השכר.

מתי למעשה השכר ייחשב למולן?

עפ"י החוק, עיכוב בשכר ייחשב לשכר מולן רק אם עברו 9 ימים מהמועד לתשלום שכר העבודה. המשמעות היא שבמידה והמעסיק שלכם משלם לכם את המשכורת עד ליום ה-9 בחודש,  הוא עומד בדרישות החוק. כל יום מעבר לכך, השכר ייחשב מולן והמעסיק יחוייב בתשלום הלנת שכר בהתאם לאיחור בתשלום שכר עבודתכם.

מה הפיצוי שמגיע לנו?

עפ"י החוק, הנכם זכאים לסכום הגבוה מבין השניים:

1) עבור השבוע הראשון לאחר המועד לתשלום השכר  – פיצוי של 5% מהשכר המולן. עבור השבוע השני (או חלק ממנו) ואילך  – פיצוי של 10% מהשכר המולן.

2) הפרשי הצמדה מהמועד שעל המעסיק היה לשלם את שכר העבודה על פי חוק ועד למועד התשלום בפועל, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי הצמדה בעד כל חודש שבתקופה האמורה. במידה ומדובר בחלק מהחודש, מדובר בתשלום התוספת של 20% באופן יחסי.

הגשת תביעה להלנת שכר – עד מתי?

במידה ושכרכם הולן, חשוב להיות עם יד על הדופק בנוגע להגשת התביעה מכיוון שמדובר בתקופה מוגבלת וקצרה בה אפשר להגיש את התביעה. על פי החוק, הזכות לפיצוי הלנת שכר מתיישנת תוך שנה מהיום שהמעסיק שלכם היה צריך לשלם לכם את שכרכם. במידה והמעסיק שילם לכם את השכר הקשור לפיצוי, תביעת הפיצוי מתיישנת תוך 60 יום מיום התשלום, כאשר ניתן לבקש להאריך את התקופה עד ל-90 יום.

האם בכל מצב של איחור בתשלום השכר יש זכאות לפיצוי בגין הלנת שכר?

ישנם מקרים בהם בית המשפט יפטור המעסיק מתשלום הלנת שכר או לחלופין יפחית מסכום הפיצוי כגון: במצב בו המעסיק הלין את שכרכם בתום לב או בנסיבות שאינן תלויות בו, במצב בו קיימים חילוקי דעות בנוגע לגובה השכר אשר מאלצים את המעסיק לעכב את שכרכם, ועוד.

בבואו לקבוע את הפיצויים בית הדין יבחון את כלל הנסיבות ביניהן: מיהו המעביד – האם מדובר במעביד הפועל בדרך כלל לפי חוק ודואג לזכויות עובדיו? מה משמעות הפיצוי עבור הצדדים  – מה הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים? והתנהגות הצדדים – האם הצדדים פעלו בתום לב וניקיון כפיים.

למידע נוסף – ראה גם שאלות נפוצות בנושא דיני עבודה

להתייעצות בנושא זכאות לפיצויים בגין הלנת שכר וקביעת פגישה צלצלו:

09-8995871