תביעת אבהותתביעת אבהות – מי האבא שלי?

אנו עדים לא אחת למצבים בהם האב לא רשום בתעודת לידה של בנו או בתו כאביהם, או לחלופין, מצבים בהם פלוני כתוב בתעודת הלידה של הקטין כאביו, אך בפועל נטען כי אדם אחר הוא אביו הביולוגי.
במצבים אלה יש להגיש תביעת אבהות לבית המשפט על מנת להוכיח מיהו אב הביולוגי.

מהי תביעת אבהות?

תביעת אבהות הינה תביעה בה התובע מבקש להצהיר כי אדם מסוים הינו אביו של הקטין. תביעת אבהות תוגש לבית המשפט לענייני משפחה באזור בו מתגורר הקטין כאשר התובעים בו יכולים להיות: אם או אביו של הקטינ/ה, אפוטרופוס של הקטין, או הקטין עצמו. המשיב בתביעת אבהות הינו היועץ המשפטי לממשלה אשר תפקידו לשמור על האינטרסים של הקטינ/ה שלגביה/ו מוגשת תביעת אבהות. לדוגמה: ישנם מצבים בהם האם תתנגד לתביעת אבהות מתוך רצון לנקום באב אך בפועל התוצאה מכך תהיה פגיעה בקטין.

באיזה מצבים ניתן להגיש תביעה זו?

יש להגיש תביעת אבהות במצב בו אנו מעוניינים להוכיח כי פלוני הינו אביו של הקטין. למשל: במצב בו אישה גרושה/רווקה מעוניינת לדרוש מזונות מאב של הילד, אך הוא מכחיש כל קשר אליו וטוען כי הוא איננו האב הביולוגי – במצב זה על האישה להגיש תחילה תביעת אבהות אשר תאפשר לה לקבל מזונות במידה ואותו אדם הוא אכן אביו הביולוגי של הקטין. מצב נוסף למשל הינו סיטואציה בה אדם אשר רשום בתעודת הלידה כאביו של הקטין טוען כי אינו אביו הביולוגי, ולאור כך מבקש להשתחרר מתשלום מזונות ומכל חובה אחרת כלפיו – במצב זה על האב להגיש תביעת אבהות על מנת להוכיח שאיננו האב.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה צלצלו:

09-8995871

 

מה הקריטריונים המשפיעים על החלטת בית המשפט?

תפקידו של בית המשפט הוא לפסוק בהתאם לטובתו של הקטין תוך בחינת השיקולים הנוגעים לכך כגון:
1. חשש לממזרות – ממזר הוא יהודי שנולד עקב גילוי עריות חמור כגון: קטין שנולד לאישה נשואה מאדם שאינו בעלה. הקביעה כי קטין מסוים הינו ממזר, בעלת משמעות חברתית ומשפטית מאוד חמורה בישראל, ועל כן, נקבע בחוק מידע גנטי כי במצב של חשש לממזרות, יש לבית המשפט סמכות לקבוע כי אין לבצע בדיקת רקמות ותביעת האבהות תידחה.
2. זכותו של הקטין להתחקות אחר זהות הוריו – האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, עליה חתומה גם מדינת ישראל, הכירה בזכות זו, כזכות יסוד. מדובר בזכות בסיסית של אדם אשר זכאי לדעת מהיכן הגיע ומהו הרקע הדתי והלאומי שלו אשר משפיע פעמים רבות על זהותו.
3. הגנה פיזית ונפשית על הקטין – ישנם מצבים בהם בית המשפט ידחה תביעת אבהות בשל חשש ממשי לפגיעה פיזית ונפשית בקטין העולה על התועלת בהוכחה מיהו אביו.
במידה ובית המשפט קובע בתביעת אבהות כי טובתו של הקטין היא לדעת מיהו אביו הביולוגי הוא יורה על ביצוע בדיקת רקמות.

מה הפרוצדורה להליך בדיקת הרקמות בתביעת אבהות?

בישראל ניתן לבצע בדיקת רקמות רק לאחר קבלת צו מבית המשפט לענייני משפחה בעניין. עם קבלת הצו, על הצדדים לפנות לאחד מהמוסדות המורשים לבדיקת רקמות יחד עם הקטין ולבצע את הבדיקה. לאחר מספר שבועות יועבר לבית המשפט ולצדדים תוצאות הבדיקות בה ייקבע בדיוק של 99.9% האם האיש הינו אביו של הקטין. יש לציין כי מדובר בבדיקה שלא כלולה בסל הבריאות וכרוכה בתשלום.

האם ניתן להשתמש בבדיקת רקמות שבוצעה בחו"ל?

לא, חוק מידע גנטי אוסר להשתמש בתוצאות של בדיקת רקמות פרטית שבוצעו בחו"ל. הצדדים מחוייבים לבצע בדיקת רקמות באחד המכונים המורשים בישראל.

האם ניתן להגיש תביעה מסוג זה לאדם שנפטר?

בית המשפט לענייני משפחה מכיר בתביעת אבהות לאדם שנפטר, ובמצבים ובנסיבות מסוימות קובע כי אדם שנפטר הינו אביו הביולוגי של הילד.בית המשפט יכול לקבוע זאת על סמך נסיבות המקרה, על סמך בדיקות גנטיות לקרובי משפחתו של אדם שנפטר או לפי בדיקות גנטיות שנלקחות מגופת האב הנפטר. למידע נוסף בעניין לחצו כאן.

האם ניתן לחייב פלוני לבצע בדיקת רקמות?

כן. עם כניסת חוק המידע הגנטי יש לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לחייב גבר לבצע בדיקה גנטית בנסיבות המצדיקות זאת בתביעת אבהות. במידה והגבר האמור מסרב לבצע הבדיקה, יש לבית המשפט סמכות לקנוס או לאסור אותו בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט. יש לציין שבכל מקרה בית המשפט לענייני משפחה רשאי להסיק מסירובו של הגבר להיבדק כל מסקנה הנראית לו מוצדקת בהתאם לנסיבות העניין, לרבות הקביעה כי אותו גבר הינו אביו של הקטין. לפסיקה זו יש משמעויות נרחבות כגון חיוב הגבר בתשלום מזונות עקב קביעת בית המשפט. יש לציין כי האב עצמו יוכל להשתמש בפסיקה לצורך קביעת הסדרי ראייה במידה והאמא של הקטין לא מאפשרת לו לראות את הקטין.

במידה והנכם מעוניינים להגיש תביעה לבית המשפט, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לנושא דיני משפחה בכלל ותביעת אבהות בפרט. משרד עורכי דין קלרפלד בעל ניסיון רב בתביעות מסוג זה ויוכל לסייע לכם בהליך בצורה מקצועית, יעילה ודיסקרטית.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מומחה בנושא צלצלו:

09-8995871