כתובה – עד כמה היא מחייבת?

כתובה

כתובה

כאשר מדברים על כתובה, התמונה הראשונה שעולה לנו בראש היא תמונה של זוג מאושר ביום החתונה שלהם, אשר מחזיק את הכתובה אל מול הקהל הרב שבא לשמוח בשמחתם. רבים לא יודעים כי יש למסמך בשם כתובה משמעות רבה מלבד היותה כחלק מטקס הנישואין המרגש, בעיקר במצב בו הזוג המאושר מהתמונה, מחליט להתגרש.

מהי כתובה?

כתובה היא למעשה התחייבות כספית עתיקת יומין אותה נותן הבעל לאישה בטקס הנישואין. מטרותיה של הכתובה הינם:
1. חיזוק מוסד הנישואין – המחשבה מאחורי מטרה זו זה היא כי במידה והבעל יתן התחייבות כספית לאשתו עם הכניסה לנישואין הוא יחשוב פעמיים לפני שירצה לפרק את קשר הנישואין.
2. לאפשר לאישה להתחיל את חייה מחדש עם ביטחון כלכלי.

כתובה – מה היא כוללת?

הכתובה עצמה כוללת בין השאר:
1. שמותיהם של בני הזוג.
2. תאריך ומקום החתונה.
3. התחייבות הכספית של הבעל לאישה (התחייבות לתקופת הנישואין ולהתחייבות במצב של פרידה).
4. חתימת שני עדים והבעל על הכתובה.
יצויין כי הכתובה כתובה בארמית והיא מהווה חלק בלתי נפרד מטקס הנישואין הרבני בישראל. כלומר, ללא הכתובה הרב לא יערוך את טקס הנישואין כדת משה וישראל.

התחייבות הבעל לאישה בכתובה

התחייבות הבעל לאישה בכתובה כולל מספר התחייבויות:
1. בתקופת הנישואין –
הבעל מתחייב לזון את האישה הכולל בין השאר: הביגוד שלה, המדור שלה (מקום מגורים), האוכל שלה וכיוצ'.
2. בעת פרידה –
א. התחייבות הכספית הכתובה בכתובה עצמה.
ב. נדוניה – זהו הרכוש אותו האישה מביאה איתה לנישואין כאשר הבעל מתחייב בכתב כתובה שבמקרה של פרידה הוא ישיב רכוש זה בערכו בזמן ההחזרה.

האם יש בכלל משמעות משפטית לסכום אליו התחייב הבעל בכתובה?

לא אחת, הבעל רוצה לעשות רושם במעמד החתונה ומצהיר בפומבי על סכום מופרז אליו התחייב לתת לאשתו במידה ויפרדו. הבעיה העיקרית בכך היא שפעמים רבות הוא לא מודע שיש משמעות משפטית לסכום אליו התחייב בכתובה וכי מדובר בחוזה מחייב לכל דבר ועניין.

יש לציין כי למרות ששטר כתובה מהווה חוזה מחייב אך האישה לא תקבל כל סכום אליו התחייב הבעל אם מדובר בסכום מופרז. בית הדין הרבני כבר קבע בפסיקתו כי סכום מוגזם בכתובה מהווה סכום של כבוד בלבד ולא ניתן לחייבו על כל הסכום. ככלל, בית הדין הרבני קבע תקרה של 120,000 ש"ח לסכום מקסימלי של התחייבות כספית בכתובה, מכיוון שמדובר בסכום אשר יכול לכלכל את האישה למשך שנה. יחד עם זאת כבר נקבע בפסיקות שונות סכום גבוה מסכום זה בנסיבות ראויות.

האם אפשר לבטל כתובה?

לא ניתן לבטל כתובה. כתובה הינה במעמד של חוזה אשר לא ניתן לבטלו לאחר טקס הנישואין.

כתובה

כתובה

האם הבעל יכול לקבל פטור מהתחייבותו בכתובה?
התשובה לכך היא חיובית, ישנם מצבים בהם הבעל יכול לקבל פטור מתהחייבותו בכתובה:
1. במצב בו האישה היא זו שיזמה את הליך הגירושים –
ככלל, במצב בו האישה יזמה את הליך הגירושים, היא לא תהיה זכאית לסכום ההתחייבות בכתובה. יחד עם זאת, אם הבעל בהתנהגותו ובמעשיו הוא זה שגרם לה להתחיל את הליך הגירושים (לדוגמה אם הבעל עזב את הבית, או אם הבעל לא מסכים לשלום בית), ניתן לחייבו בסכום של כתובה.
2. הבעל טוען כי האישה מורדת –
ישנם מצבים בהם בית הדין הרבני פוטר את הבעל מתשלום הכתובה אם נתקבלה טענתו כי אשתו מסרבת לקיים יחסי אישות.
3. במצב בו האישה קיימה יחסי אישות עם גבר אחר –
יש לציין כי ככלל, במצב זה אין משמעות לטענת האישה כי הבעל גם כן קיים יחסי אישות עם אישה האחרות ועל כן הוא יהיה מחויב בתשלום התחייבותו בכתובה.

מה המשמעות של הכתובה במצב בו יש גם חלוקת רכוש בהליך הגירושין – האם יש "כפל מבצעים"?

ככלל, במצב בו קיים רכוש בעת פרידת בני הזוג, והאישה קיבלה מחצית מהרכוש המשותף, אין להעביר לאישה גם את סכום ההתחייבות בכתובה – כלומר אין "כפל מבצעים". יחד עם זאת, במידה והסכום אליו התחייב הבעל בכתובה עולה על שווי הסכום של הרכוש שהועבר לאישה, יש להשלים את הרכוש עד לגובה של כתובה.

איך תובעים כתובה?

כאשר הבעל הגיש תביעה לגירושין או במצב בו האישה מבינה שהבעל בגד בה, היא יכולה להגיש תביעה לבית הדין הרבני ולבקש את מזונותיה ואת סכום של שטר כתובה. כמובן שלבקשה עצמה יש לצרף את הכתובה, ובמידה ולא קיימת בידה עותק, ניתן לבקש העתקים ממנה. יש לציין שבית המשפט לענייני משפחה לא דן בכל הקשור לכתובה אבל הוא בהחלט יכול להתחשב בכתובה שנתנה ע"י הבעל.

האם יש משמעות לכתובה במידה והבעל נפטר?

כן! האישה יכולה לדרוש את סכום של כתובה מהעיזבון הבעל לאחר פטירתו. יש לציין כי תביעה לקבלת סכום הכתובה בגין פטירת הבעל ניתן להגיש גם בבית המשפט לענייני משפחה להבדיל מתביעת כתובה עקב פרידת הצדדים אשר מצויה בסמכות בית הדין הרבני בלבד.

במידה והנכם מעוניינים לתבוע כתובה או לחלופין הנכם נתבעים בגין התחייבותכם בכתובה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לדיני משפחה!

משרדינו בעל ניסיון רב בכל הקשור להליכי גירושין בכלל ולכל הקשור בתביעת הכתובה בפרט ויוכל לסייע לכם בכל ההליכים המשפטיים הקשורים לכך.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד מומחה לדיני משפחה צלצלו:

09-8995871