חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו

פעמים רבות הליך הגירושין ו/או הליך פרידה הינם הליכים ארוכים ומורכבים, כאשר הויכוחים הרבים סביבם נעים בעיקר בכל הקשור לחלוקת הכספים בין בני הזוג בכלל ולגבי חלוקת כספי הפנסיה של הצדדים בפרט. הבעיה העיקרית שהייתה עד לשנת 2015 בחלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו, היא שקופות הפנסיה השונות רשומות רק על אחד מבני הזוג, כאשר בפועל החוק והפסיקה הכירו בכך שזכויות הפנסיה אשר נצברו בתקופת הנישואים של מי מבני הזוג מהוות נכס הנכלל ברכוש המשותף שלהם. כתוצאה מכך נוצר מצב שרק בן הזוג הרשום על קופת הפנסיה יכול לשלוט בכספי הפנסיה, ואילו בן הזוג השני תלוי "בחסדיו".

הפתרון לחלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו –"חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו"

בפברואר 2015, המחוקק נתן פתרון לחלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו ב – "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו". מטרתו של החוק היא לקבוע את ההסדרים במקרה של חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו ע"י פיצול של קופות הפנסיה אשר קיימת על שם אחד מבני הזוג, כך שלכל אחד מבני הזוג בפועל נפתחת קופה נפרדת. כלומר, לאחר פרידת בני הזוג, למעשה יהיו קיימות שתי קופות פנסיה, אחת לכל צד, כאשר בכל קופה יהיה החלק הכספי מתוך הקופה אליה זכאי בן הזוג.

מה היתרונות של החוק בכל הקשור לנושא?

חלוקת פנסיה בהתאם לחוק, חובה בתוכה יתרונות רבים:

    1. בן הזוג שהפנסיה לא רשומה על שמו, כבר לא תלוי בבן זוגו בכל הקשור לקבלת חלקו בפנסיה אליו הוא זכאי. במצב זה, כל אחד מבני הזוג אחראי על חלקו ושולט בקופה עצמה ובתנאים הקשורים לניהולה.

 

    1. ככלל, בני הזוג יכולים להמשיך בחייהם, ואינם תלויים אחד בשני וגם אין צורך שיהיו בקשר אחד עם השני בכל הקשור לחלוקת הרכוש.

 

  1. כאשר בעל הפנסיה נפטר, בן זוגו לשעבר זכאי גם לקצבת שארים בתנאי שהתקיימו תנאים מסוימים בחוק כגון שהצדדים היו בני זוג לפחות 10 שנים. יש לציין כי בעבר בן הזוג לשעבר לא בהכרח היה מקבל את הכספים הללו לאור העובדה, שבעת פטירת בעל קופת הפנסיה, הכספים בדרך כלל הועברו לשארים כגון: בן זוג חדש וילדים מתחת לגיל 18 וזאת בהתאם לתנאי הקרן.

חשוב לציין כי לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני יש גם חסרונות כגון כספים שחברת הביטוח של קופת הפנסיה יכולה לדרוש עקב פיצול הקופות וגם שינוי בדמי ניהול של הקופה, אך נראה כי חסרונות אלה זניחים ביחס ליתרונות.

אנחנו מעוניינים לבצע חלוקת פנסיה עקב פרידה, מה עלינו לעשות?

 

  1. בראש ובראשונה חשוב לדעת כי חלוקת פנסיה עקב פרידה לא מתבצעת באופן אוטומטי. על מנת לבצע חלוקת פנסיה עליכם לקבל פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני שיצהיר כי בן הזוג לשעבר של בעל החיסכון הפנסיוני זכאי לחלקו מקופת הפנסיה. יש לציין כי החוק קובע תנאים בהם צריך לעמוד על מנת לבצע חלוקת פנסיה כך שלכל צד תהיה קופת פנסיה משלו. כך למשל החוק קובע כי פסק הדין צריך לפרט כי החיסכון הפנסיוני הוא נכס משותף לבני הזוג, ומהי תקופת השיתוף והשיעור מהחיסכון הפנסיוני שבן הזוג שלא בעל קופת הפנסיה זכאי לו.
  2. בשלב השני עליכם לפנות לחברת הביטוח המנהלת את קופת הפנסיה על מנת לעדכנם בדבר פסק הדין. בהתאם לכך, על הגוף המשלם לבצע רישום הערה בדבר פסק הדין. הערה זו למעשה, מגנה על הכספים של בן הזוג שקופת הפנסיה לא על שמו, גם אם חס וחלילה בתקופה זו (ובטרם נפתחה קופת פנסיה נפרדת לבן הזוג), נפטר בעל קופת הפנסיה.
  3. בשלב הבא יש לפתוח קופת פנסיה לבן הזוג שקופת הפנסיה לא רשומה של שמו. עם פתיחת קופת הפנסיה הנפרדת, על חברת הביטוח להעביר לשם את הכספים אליהם זכאי בן הזוג שקופת הפנסיה לא על שמו.

 

מה קורה אם יש לי פסק דין בנוגע לחלוקת פנסיה לפני שנכנס חוק חלוקת חיסכון פנסיוני?

חוק חלוקת פנסיה אמנם נכנס לתוקף רק בפברואר 2015, אך נקבע כי הוא חל רטרואקטיבית גם על בני זוג שניתן להם פסק דין בטרם כניסתו של החוק לתוקף. יש לציין שיש לכך הגבלות בחוק של מועדים שאחריהם לא ניתן יהיה לבצע חלוקה בהתאם לחוק חלוקת פנסיה. בנוסף, במידה ויש בידכם פס"ד לפני כניסת החוק בפברואר 2015, יש לוודא כי חוות דעת האקטואר תואמת את החוק. במידה וחוות הדעת לא תואמת את החוק, יש להגיש חוות דעת מתוקנת שתעמוד בתנאי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני ולאשר אותה בבית המשפט.

במידה והנכם מעוניינים לבצע חלוקת פנסיה עם פרידתכם בהתאם לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לדיני משפחה בכלל ולחלוקת פנסיה בפרט

משרד עורכי דין קלרפלד בעל ניסיון רב בהליכי פרידה ובחלוקת נכסים הכוללים חלוקה של חיסכון פנסיוני בין בני הזוג. משרדינו נותן שירות מקצועי, דיסקרטי ויעיל וזו במטרה להגיע להסכמה בין הצדדים עם כמה שפחות חיכוכים ככל שניתן.

לקביעת פגישת ייעוץ עם מומחה לחלוקת פנסיה לבני זוג עקב גירושים/פרידה צלצלו:

09-8995871